Pejling och dialog

Pejling och dialog

Barns rättigheter kränks i Sverige. Varje dag. Men barn har rättigheter. Alla har ansvar för att de tas på allvar.

Till Pejling och dialog