Vad gör Barnombudsmannen?

Barn som cyklar
Läs mer om Barnombudsmannen

Barnkonventionen

Ungdomar som samtalar
Läs mer om barnkonventionen

Pejling och dialog

Pejling och dialog

Barns rättigheter kränks i Sverige. Varje dag. Men barn har rättigheter. Alla har ansvar för att de tas på allvar.

Till Pejling och dialog