Sveriges femte rapport 2012

I september 2012 lämnade Sveriges regering sin femte rapport till FN:s barnrättskommitté i Genève. Barnombudsmannen lämnade en egen rapport som underlag till regeringen inför Sveriges femte FN-rapportering. Den bifogades i sin helhet till regeringens rapport. I vårt underlag utgick vi från vad som hänt på de områden där barnrättskommittén såg brister i sin senaste granskning av Sverige. Vi redogjorde också för de frågor som Barnombudsmannen uppmärksammat särskilt under perioden 2009-2011.

Ladda ner den senaste rapporten här
Till vårt underlag till regeringens rapport
Läs om Barnombudsmannens tilläggsrapport här