Sveriges fjärde rapport 2007

I oktober 2007 lämnade Sveriges regering sin fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté i Genève. I februari 2009 kallades barnombudsman Fredrik Malmberg och representanter från frivilligorganisationer från Sverige till en utfrågning med barnrättskommitténs representanter för att lämna synpunkter på regeringens rapport. Barnombudsmannen lämnade även skriftliga kommentarer till regeringens fjärde rapport i ett yttrande till kommittén.

Ladda ner rapporten här
Ladda ner våra kommentarer om regeringens rapport