Sveriges första rapport 1992

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade konventionen om barnets rättigheter. Det skedde den 29 juni 1990. För Sveriges del trädde konventionen i kraft den 2 september 1990.Sverige ska enligt konventionen rapportera till FN:s kommitté för barnets rättigheter vart femte år om hur Sverige genomför konventionen. Detta är den första rapporten.

Ladda ner rapporten här