Barnombudsmannen granskar rättigheter för barn på flykt

Fram till november 2015 har drygt 23 000 ensamkommande asylsökande barn kommit till Sverige i år. Ytterligare cirka 22 000 barn har kommit hit med sin familj.

hus och gräsmatta

Situationen är ansträngd och media rapporterar varje vecka om brist på boenden och socialtjänster som inte klarar att utföra sitt uppdrag. Flera kommuner har själva slagit larm om brister i den egna verksamheten och anmält detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Flera kommuner säger också att de inte kan ta emot fler ensamkommande barn.

– Vi ser att barnrättskompassen försvinner i det här läget – både på kort och på lång sikt, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Därför har Barnombudsmannen bestämt att nästa årsrapport, som lämnas löpande till regeringen under 2016 och 2017, ska vara ett fördjupningsarbete om situationen för barn på flykt.

Arbetet är redan i full gång. Barnombudsmannens medarbetare besökte under hösten 2015 transitboenden i några av ankomstkommunerna Göteborg, Sigtuna, Solna, Malmö och Umeå. Detta för att lyssna till hur barnen upplever mottagandet.

Fast på transitboenden

Tanken är att barnen endast ska stanna här några dagar innan de får plats i en anvisningskommun. Men eftersom det kommer så många barn nu blir många kvar i veckor och ibland månader på transitboendena.

Det är en tillvaro i ovisshet och sysslolöshet. Utan tillgång till god man, skolgång och hälso- och sjukvård. Trots att barnen är i behov av och har rätt till detta.

– Vi tittar på hur det faktiskt ser ut – vad som fungerar och vad som brister – och för fram barnrättsperspektivet till de myndigheter som har ett ansvar för olika delar av mottagandet. Målet är att barnen ska få sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda, säger Fredrik Malmberg.

Barn på flykt diskuterades tidigare i höst i nätverket för europeiska barnombudsmän, ENOC. Förutom att granska den aktuella situationen i Sverige bidrar Barnombudsmannen till ett europeiskt initiativ som omfattar kartläggning och sammanställning av information.

Till Barnombudsmannens rapport  "Barn på flykt - Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande".

Till ENOC's rapport "Safety and fundamental rights at stake for children on the move"

Läs pressmeddelande om ensamkommande flyktingbarn

Ladda ner affischer om barnkonventionen på olika språk

Information om Sverige för nyanlända

Portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

Aktuell information för ensamkommande barn:

http://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Aktuell-information-till-ensamkommande-barn.aspx

Information om ensamkommande för personal och frivilliga:

http://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Information-till-personal-och-frivilliga.aspx

Information som gäller alla barn och ungdomar i Sverige:

http://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Start.aspx

Mer information till dig som är ensamkommande:

http://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Ensamkommande-barn.aspx