Barnombudsmannen lyssnar på barn och unga som har erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier

Regeringen har beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier.

Vid genomförandet av uppdraget ska Barnombudsmannen ge barn och unga möjlighet att framföra sina idéer och förslag till berörda beslutsfattare. Uppdraget ska även genomföras i samråd med berörda myndigheter.

Läs om regeringsuppdraget