Bättre kunskap och jämställdhet i fokus för nya regeringsuppdrag

Barnombudsmannen får två nya regeringsuppdrag. Det första handlar om att lyssna till hur flickor och pojkar upplever ojämställdhet. Barnombudsmannen ska också fram till 2018 höja barns och ungas kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen. 

Läs mer om uppdragen här.

Du kan också läsa om uppdragen på regeringens webbplats: 

Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 6 oktober 2015