Hedersrelaterat våld och förtryck

Barn och unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck berättar om en stor utsatthet där barnets hela närmsta nätverk kan ha varit delaktiga i kontrollen och förtrycket. Samtidigt beskriver många barn som vi träffat en stor okunskap hos vuxna.

En flicka beskriver sitt möte med socialtjänsten:

”Så gick jag till socialkontoret, och jag sa nej nu måste ni ta mig härifrån, för jag kommer bli dödad om ni inte gör det. Då träffade jag två socialsekreterare som tyckte – oj då, äh lite överdrivet i deras ögon och öron, så allvarligt är det väl inte.” 

Skyddet mot barnäktenskap brister. Barn som kommer till Sverige och är gifta betraktas i nuläget främst som gifta och inte som barn. Det finns risker kopplade till att vara i barnäktenskap, till exempel att utsättas för våld. Vi anser att socialtjänsten alltid ska starta en utredning och att barnet ska separeras från sin ”make/maka” under utredningstiden. 

38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning, varav 7 000 är flickor under 18 år. Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och skyddet är inte tillräckligt starkt.

Länkar:

Barnombudsmannens rapport Signaler - Våld i nära relationer