Sexuella övergrepp mot barn

Forskning visar att barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp över nätet uppvisar psykisk ohälsa och posttraumatisk stress minst lika ofta som övergrepp som sker utanför nätet (där förövare och offer möts). Värst mår de barn som varit med om sexuella övergrepp utanför nätet där dessa dokumenterats och spridits.

Barn och unga beskriver att de ofta möts av en otillgänglig vuxenvärld när de försöker berätta om sexuella övergrepp. En av de ungdomar vi träffat berättar:

”Jag kände att de inte tog mig på allvar, att de inte trodde på mig och att jag ändå kanske … att det inte var så allvarligt som jag tyckte att det var."

Barn som anmäler att de utsatts för sexuella övergrepp kan få vänta länge på att få komma på ett första förhör.

Länkar
Barnombudsmannens rapport Signaler - Våld i nära relationer

Barnombudsmannen kräver tidsgräns vid sexualbrott mot barn