Trakasserier och våld i skolan

När Barnombudsmannen granskat situationen i skolan och förskolan vittnar barn om att kränkningar är en del av deras vardag i skolan.

En flicka berättar:

”Jag har blivit mobbad i flera år av samma kille. Jag har tagit det till skolan, fast skolan har inte gjort något så stort av det”.

Barn upplever även att skolpersonalen är passiv och osäker på var gränsen går för kränkningar. Elliott berättar:

”Så efter ett tag så fick vi nog, så började vi putta tillbaka och var lite mer aggressiva för att få bort dem. Och då började det bli värre. Då blev saken värre, till slut så slogs vi och då blev det allvarligt. Och då fick vi, det var då lärarna sa, reagerade. Oftast ska det hända något allvarligt för att någon ska agera. Men ibland kan det vara för sent”.

Många barn saknar kunskap om sina rättigheter och om var de ska vända sig om kränkningarna inte upphör. Barnen berättar också att skolan inte alltid tar tag i kränkningarna och när skolan väl gör det är barnen inte alltid delaktiga i diskussionerna.

Barn berättar om att de utsätts för våld både av andra elever och av vuxna på skolan. Även barn i förskolan berättar om att de vuxna inte alltid stoppar pojkars våld mot andra barn.

Länkar:
Våld och låga förväntningar i skolan i utsatta kommuner och förorter

Barnombudsmannens rapport Välkommen till verkligheten - Barn och ungdomar om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan