Våld i närmiljön

Barn kan även utsättas för våld i sin närmiljö. Barnen som lever i utsatta områden beskriver en utsatthet som kan bero på våld, kriminalitet och svåra familjeförhållanden, men det kan också handla utanförskap, rasism och uppgivenhet inför framtiden.

I vår senaste årsrapport har Barnombudsmannen identifierat utsatta förorter och kommuner där barn statistiskt sett har bland annat sämre skolresultat, ekonomi och hälsa. I rapporten berättar drygt 900 barn om hur det är att växa upp i storstädernas förorter och i exempelvis glesbygdskommuner.

”Jag brukar höra skott ibland och jag hör att människor blir dödade med kniv, då blir jag oftast rädd”.

Så säger ett barn i rapporten. Trots att många av barnen trivs där de bor, är vardagen kantad av våld och kriminalitet. Barnen kan ha sett människor bli skjutna eller själva utsatts för våld. Mer än var tionde flicka känner sig otrygg i sitt närområde. Även barn så unga som 4–5 år berättar om våld på förskolan och om otrygghet i närområdet. 

Våld i barns och ungas vardag kan även öka risken för att de involveras i våldsbejakande islamistisk extremism. Det visar en rapport som Barnombudsmannen överlämnade till regeringen under våren 2018. I våra samtal med barn och unga har ett återkommande tema varit det våld och den kriminalitet som många har upplevt i sitt närområde. Det kan handla om skottlossningar, bilbränder och stenkastning i området, men barn berättar också att de själva blivit utsatta för våld. Flera barn berättar att de hört skott eller sett när någon legat skjuten och skadad. Fahyim berättar:

”Vi har sett … Alltså, jag har sett. Jag har sett någon bli skjuten. Alltså, jag såg inte när den blev skjuten, men jag såg när personen var så här på marken och så här”.

Länkar:
Barn i utsatta områden växer upp med våld