Våld mot barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än andra barn, visar den nationella kartläggningen.

28 procent av barnen med funktionsnedsättning svarade att de utsatts för fysiskt våld (17 procent bland övriga).

Barnombudsmannens egna granskningar visar att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning. I grunden handlar det om att barn med funktionsnedsättning har samma rätt till en egen identitet, till utveckling och till skydd som alla andra barn.

Barn med funktionsnedsättning som Barnombudsmannen lyssnat till beskriver att de ofta utsatts för kränkningar, trakasserier och diskriminering.

En flicka beskriver att hon har blivit knuffad av en vuxen. Det gjorde att hon inte kände sig trygg i skolan. Så här berättar hon:

"Till slut så kände jag att jag är lite rädd för att gå ensam i korridoren, jag undviker det utan nån kompis. Så det känns inte bra. Man ska ju vara trygg i skolan."

Länkar
Barnombudsmannens rapport Respekt - Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Barnombudsmannens rapport Välkommen till verkligheten - Barn och ungdomar om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan