Socialtjänsten ska bli känd för barn

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen och Barnombudsmannen i uppdrag att utforma och sprida information anpassad till barn och unga som tydliggör vad socialtjänsten ska erbjuda barn och unga i behov av stöd och skydd.

Barnombudsmannens årsrapporter har visat att socialtjänsten är okänd för många barn och att de inte vet hur de ska få kontakt med den och vilken hjälp de kan få. En nationell webbplats ska tas fram i samråd med barn och unga. Där ska barn och unga få information om socialtjänsten på ett sätt som är lätt att förstå.