Våldsbejakande extremism

Under 2018 lämnade Barnombudsmannen tre rapporter om barn och extremism till regeringen. I rapporterna föreslår vi bland annat en nationell handlingsplan om våld mot barn och att skolans demokratiska uppdrag lyfts.

Rapporterna

  • Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism. I rapporten berättar barn och ungdomar som på olika sätt är berörda av problematiken med att personer reser till konfliktområden i terrorismsyfte vad de vet, tror och tänker om extremism.
    Läs mer och ladda ner rapporten

  • Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism. Översikten innehåller både svensk och internationell forskning och är skriven av Jennie Sivenbring på Segerstedtsinstitutet.
    Läs mer och ladda ner rapporten

  • Barnombudsmannen har också gjort en barnrättslig analys där vi analyserar kunskap från forskningsöversikten utifrån barnkonventionen.
    Läs mer och ladda ner rapporten

 

Skolan central i arbetet mot våldsbejakande extremism

Omslagsbild till rapporten "Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism"
Kunskap för dig som arbetar i skolan

Viktigt med delaktighet i socialtjänstens insatser

Flicka som ser bekymrad ut
Kunskap för dig som arbetar i socialtjänsten

"Socialtjänsten behöver tydligare riktlinjer"

Heike Erkers kommenterar Barnombudsmannens rapporter om våldsbejakande extremism
Heike Erkers om rapporterna

Kunskap från andra

Stöd för yrkesverksamma