Stöd för yrkesverksamma

Här nedan finner du kunskap om våldsbejakande extremism från andra aktörer:

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har en stödtelefon som i första hand riktar sig till yrkesverksamma i kommuner och myndigheter som behöver hjälp med förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.
Center mot våldsbejakande extremism 

 

Skolverket har information och stöd för dig som arbetar i skolan, om våldsbejakande extremism.
Skolverket

 

På socialstyrelsens hemsida finns bland annat ett utbildningspaket som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism. 
Socialstyrelsen

Våldsbejakande extremism