Vårt uppdrag

Under 2016 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att bidra till ökad kunskap om barns erfarenheter av att vara berörda av problematiken med att personer reser till konfliktområden  i terrorismsyfte. Syftet med uppdraget var att kunna förebygga att barn far illa med utgångspunkt i barns upplevelser och erfarenheter.

Vi skulle också sammanställa forskning och kunskap om barn och ungdomar som berörs av högerextremism eller vänsterextremism. Barnombudsmannen valde även att lyfta våldsbejakande islamistisk extremism.

Läs regeringsuppdraget här: 

Öka kunskapen om barns upplevelser av extremism och terror

(regeringen.se)

Våldsbejakande extremism