Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

Barnmisshandel måste tas på allvar »

Det är snart 40 år sedan Sverige, som första land i världen, förbjöd barnaga. Alla former av våld mot barn är förbjudet, även om det sker i uppfostringssyfte. Men om inte barnet kan beskriva att sl...

  ”Låt barnen komma in i EU på ett säkert sätt” »

  Vi som arbetar som barnombud är djupt oroade över bristen på barnrättsperspektiv i utformningen av det nya gemensamma europeiska asylsystemet. Vi uppmanar EU och dess medlemsstater att vidta åtgärder för att barn ska kunna komma in i EU på ett säkert och lagligt sätt.

   Debatt: Att rekrytera ungdomar till väpnade grupper som IS måste bli ett krigsbrott »

   Barnombudsmannen är kritisk till att den nya lagen som ska skydda barn mot krigsförbrytelser endast omfattar barn som ännu inte fyllt 15 år.  Vi menar att den skulle utgå från åldersgränsen som gäller enligt barnkonventionen. Då skulle den som rekryterar och använder ett barn under 18 år, i en väpnad konflikt kunna dömas för krigsförbrytelse. 

    ”Barn med samhället som förälder löper extrema överrisker” »

    Den sociala barnavården ska vara ett skyddsnät för barn som far illa. Men barn som vårdats av samhället löper extrema överrisker att som unga vuxna drabbas av missbruk, självmord, förtidspensionering och socialbidragsberoende. Det är dags att lagstiftningen får ett rättighetsperspektiv så att de omhändertagna barnen får del av sina grundläggande rättigheter.

     Barn som begår brott måste få hjälp att bryta mönstret »

     Idag presenterar Barnombudsmannen en rapport om sociala insatsgrupper mot barn- och ungdomsbrottslighet. Insatsgrupper har beskrivits som ”den största satsningen mot ungdomsbrottslighet”. Men bara 254 unga har fått stöd. Det är en stor besvikelse. Alla barn som misstänks för brott och frihetsberövas måste få hjälp att bryta mönstret.

      Systemfel får barns skyddsnät att brista »

      Även om jag som barnombudsman blir bedrövad när jag tar del av den senaste tidens rapportering om allvarliga missförhållanden och brister som rör skyddsnätet för barn så blir jag inte förvånad.

       Psykiskt sjuka barn behöver en vårdlots »

       Debattartikel i Aftonbladet”Det är jättesvårt, för man är ganska körd om man inte har någon som hjälper en.” Esther berättar att om inte hennes mamma hade ringt psykiatrin femtioelva gånger så hade...

        Barns skydd mot sexuell exploatering måste stärkas »

        Publicerad i Aftonbladet, Debatt Sverige har en tätposition i kampen mot mäns köp av kvinnor. Sexköpslagen inspirerar andra länder. Vi önskar att samma sak kunde sägas när barn exploateras genom vu...