Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

"Föräldrars attityder påverkar barnen" »

Många ungdomar har under det senaste året tagit upp problemet med alkohol, narkotika och tobak med oss. Vår årsrapport till regeringen fick därför huvudtemat barns och ungas attityder till droger.

  Bjud inte ditt barn på alkohol »

  Sätt gränser och bry dig om vad ditt barn gör. När du sätter gränser måste du också motivera vad som ligger bakom gränserna. Om barnet går över gränserna måste du som förälder "ta tag i" barnet och vara den som barnet vill och kan vända sig till. Som förälder ska du ha ett "hum" om vilka droger som finns i samhället. Bjud inte ditt barn på alkohol.

   Psykiska ohälsan förvärras mycket bland svenska barn »

   Stor ökning på varannan mottagning i barnpsykiatrin, visar ny rapport från barnombudsmannen. Minskade resurser till skolhälsovård, socialtjänst och primärvård har förvärrat den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Varannan mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin svarar att ohälsan ökat mycket och var tredje uppger att ohälsan ökat något. I ett internationellt perspektiv visar allt fler rapporter att den psykiska ohälsan ökar oroväckande mycket, skriver barnombudsmannen Lena Nyberg. Bland annat har försäljningen av antidepressiva medel till 15-19-åringar fördubblats på tre år. Upp till 15 procent av alla barn söker hjälp. 28 procent av flickorna säger att de mår dåligt.

    "Barns åsikter måste tas på allvar" »

    Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsmanUr: Barnombudsmannens nyhetsbrev, juni 2005FN:s konvention om barnets rättigheter ger barn rätt att bilda egna åsikter och dessa åsikter ska tillmätas bet...

     Föräldrars attityder påverkar barnen »

     Många ungdomar har under det senaste året tagit upp problemet med alkohol, narkotika och tobak med oss. Vår årsrapport till regeringen fick därför huvudtemat barns och ungas attityder till droger.

      Ungas attityder till droger »

      Många ungdomar har under det senaste året tagit upp problemet med alkohol, narkotika och tobak med oss.  Barnombudsmannens årsrapport till regeringen fick därför huvudtemat barns och ungas attityder till droger.

       Barnkonventionen - Barn som brottsoffer »

       I början av 1990-talet talades det alltför sällan om våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. Idag diskuteras våldsproblematiken på alla nivåer i samhället. Det är en följd av de satsningar mot våldet som gjorts genom bland annat kvinnofridsreformen och Operation kvinnofrid. Nu är det dags att våld mot barn tas på lika stort allvar. Det är nu hög tid för Operation barnfrid. Barn som brottsoffer måste synliggöras!

        Barn oroliga för mobbning »

        Barn och unga oroar sig för en mängd saker i sin omvärld. Nästan var tredje flicka ovh var femte pojke oroar sig för mobbning. De yngre är mer rädda än de äldre och flickor mer rädda än pojkar.

         Sätt tydliga gränser för barnen »

         Senare års forskning visar att föräldrars attityder till alkohol påverkar barns och ungas alkoholvanor mer än någonting annat. Därför är det viktigt att de vuxna sätter gränser, skriver Lena Nyberg, Barnombudsman.

          Barn ska inte sitta i häkte »

          Barn ska i princip inte placeras i häkte. Det innebär inte att barn inte kan bli häktade. Det är häktets miljö som är olämplig för barn och unga.