Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

Barn känner inte till sina rättigheter »

Bara vart femte barn mellan 11 och 14 år känner till att Barnkonventionen finns, trots att den i år fyller 20 år. Vi kräver därför att alla barn ska få möjlighet att lära sig om sina rättigheter, skriver bland andra Barnombudsmannen, som i dag är i Göteborg för att sprida information till lärare och elever.

  Barn ska inte sitta i häkte »

  Barn ska i princip inte placeras i häkte. Det innebär inte att barn inte kan bli häktade. Det är häktets miljö som är olämplig för barn och unga. Flera uppmärksammade rättsfall har lett till att Ba...

   Ohållbar situation för ensamkommande asylsökande barn »

   För de 1800 ensamkommande asylsökande barn som i år söker skydd i Sverige kretsar livet kring ett snabbt besked om de får stanna i landet. Men för många av de här barnen blir det en svår väntan på ett beslut. Just nu saknar 250 barn ett långsiktigt och tryggt boende som kan lindra påfrestningen under asylprocessen. Vi är djupt oroade över de här barnens situation. Fler kommuner måste genast ta sitt humanitära ansvar. Det skriver Fredrik Malmberg, barnombudsman, Dan Eliasson, generaldirektör Migrationsverket och Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Svenska Rädda Barnen.

    Anmälningar, magkänsla och barns rättssäkerhet »

    Barn som har haft en svår uppväxt präglad av våld i hemmet, psykiskt sjuka föräldrar eller missbruk i hemmet ställer ofta två frågor: varför var det så många vuxna som valde att inte se min situation? Och varför tog det så lång tid innan jag fick någon hjälp?

     Mediernas etiska regler måste ge skydd åt barnen »

     Barnombudsmannen, Barnläkarföreningen med flera: Medieföretagen låter allmänintresset gå före principen om barnens bästa. De svenska etiska reglerna för press, radio och tv är inte förenliga med hur dagens verlighetsbaserade tv-program är utformade. Barn finns över huvud taget inte med i dessa regler. De måste uppdateras så att barn får ett starkare skydd, skriver Barnombudsman Fredrik Malmberg, barnläkaren Margareta Blennow, socionomen Cecilia Modig och psykoterapeuten Börje Svensson.

      Registerutdrag räcker inte »

      Ingela Kolfjord, docent i socialt arbete, argumenterar på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt den 29 april för att barn i idrotten måste få det skydd av samhället som barnkonventione...

       Vården sviker de misshandlade barnen »

       Bristfällig kunskap hos vårdpersonal i kombination med otydliga rutiner kan innebära att ett våldsutsatt barn skickas hem utan vidare åtgärder, i värsta fall med dödliga konsekvenser. En rad åtgärd...

        "Omhändertagna barn får sämre utbildning" »

        Bristerna i omsorgen av de 20 000 barn och unga som varje år omhändertas och placeras tillhör välfärdsstatens blinda fläckar, skriver Fredrik Malmberg, barnombudsman, och Bo Vinnerljung, forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet. Många placerade barn får inte den utbildning de har rätt till. Det är allvarligt, menar skribenterna, eftersom svaga skolresultat är den enskilt största riskfaktorn för framtida problem som självmordsbeteende, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.

         Ett Sverige för alla barn »

         I fredags besökte Barn- och äldreminister Maria Larsson Barnombudsmannen. Barnministern tog sig tid att hälsa på och diskutera med all personal – något som var mycket uppskattat. Hon höll ett ...

          ”Så här har inga vuxna lyssnat på oss förut” »

          Det är med dubbla känslor jag hör vad pojken säger. Det är positivt att han och andra Barnombudsmannen nu möter i dialogen med barn och unga i samhällsvård tycker att vi lyssnar på dem. På riktigt.