Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

Vad väntar regeringen på? »

Kommunerna slänger i allt högre utsträckning ut arbetslösas barn från dagis. Hur länge tänker regeringen låta detta fortgå, undrar barnombudsmannen Louise Sylwander?

  Låt våra barn vara med och bestämma »

  1,2 miljoner invånare i vårt land saknar rösträtt. De kan inte väljas till politiska församlingar, de får inte delta i folkomröstningar och de har små möjligheter att påverka samhällsutvecklingen där de bor. Men för kommersiella intressen är de en mycket viktig - och köpstark - målgrupp. Det handlar om barn och ungdomar under 18 år.

   Glädjande stark vilja att stötta utsatta barn »

   Vi behöver bli bättre på att ta hand om utsatta barn och ungdomar i Sverige. De har rätt att bli väl bemötta, lyssnade till och tagna på allvar av rättsväsendet. Barn som utsätts för brott ska inte behöva vänta i månader på att få sin sak utredd eller prövad av domstol.

    Barnombudsmannen och SCB i ny rapport: ”Ökande orättvisor mellan barn” »

    De flesta barn och ungdomar i Sverige har fått en bättre materiell standard på senare år. Men det gäller inte alla. Skillnaderna i levnadsstandard är fortfarande stora. Barn till ensamstående och barn i stora syskongrupper har inte fått del av den ökade välfärden i samma utsträckning som andra och orättvisorna fortsätter att öka.

     Barnombudsmannen ska lyssna mer på barnen »

     Vi ska utveckla olika kanaler, bland annat via Internet, för att bättre fånga upp barns och ungdomars synpunkter. Jag vill också hitta nya sätt för de yngsta medborgarna att ha inflytande över utvecklingen, skriver Lena Nyberg, nytillträdd Barnombudsman.

      "Även små barn känner smärta" »

      Äntligen får Sverige en lag som reglerar omskärelse av pojkar, det välkomnas av Barnombudsmannen (BO). Det är förvånande att vi inte långt tidigare har haft en lagstiftning som skyddat de många pojkar i Sverige som årligen omskärs av religiösa skäl.
       

       Lång väntan för unga i kris »

       Cirka 70 000 barn och ungdomar behöver i dag hjälp inom den öppna barn- och ungdomspsykiatrin. Men resurserna är för små och köerna långa. I Göteborg kan väntetiden för behandling vara mellan sex månader upp till två år. Det är oacceptabelt, anser barnombudsmannen Lena Nyberg.