Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

Gör om föräldrabalken till en barnbalk »

Dagens regler i föräldrabalken utgår mer från föräldrarnas behov än från barnens. Det är fel, enligt Barnombudsmannen Lena Nyberg. Barnets bästa måste alltid sättas främst när två föräldrar separerar. Barnombudsmannen föreslår därför att föräldrabalken görs om till en barnbalk.

  Två av tre jagas av stress »

  Sverige håller på att få en arbetsmarknad som inte gynnar barnfamiljerna. Barn anses vara en black om foten för kvinnor på arbetsmarknaden. Småbarnsföräldrar särbehandlas negativt i arbetslivet.

   Barn och unga har rätt till hjälp i tid »

   Barn och ungdomar som bryter en arm eller skadar en tand behöver inte vänta på att få vård i Sverige. Men de som har psykosomatiska eller psykiska problem kan inte räkna med att få samma snabba hjälp.

    Nu behövs en handlingsplan mot könsstympning »

    Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk lagstiftning sedan 1982. Men vi vet att könsstympning av flickor som bor i Sverige ändå förekommer, trots att vi har en av de strängaste lagstiftningarna i världen mot detta. Sedan lagen skärptes 1999 kan en person som bor i Sverige dömas för brott mot lagen, även om könsstympningen har utförts utomlands.

     "Funktionshindrade barn mobbas" »

     Nästan 30 procent av barnen med funktionshinder blir retade av sina skolkamrater. Vart femte barn som är funktionshindrat råkar ut för fysisk misshandel i skolan. Barn med damp är mest utsatta för mobbning.

      Rättsväsendet blundar för barnens behov »

      Domstolarna ser vid vårdnadstvister mer till föräldrarnas än till barnets rättigheter och behov. Det kan leda till att ett barn tvingas att umgås eller till och med bo tillsammans med en förälder som slagit, hotat och utsatt barnet eller den andra föräldern för övergrepp.

       Upp till två års väntetid till barn- och ungdomspsykiatrin »

       På tio år har antalet sökande till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ökat kraftigt, på flera håll i landet har det skett en fördubbling. Samtidigt har väntetiderna för att få hjälp och stöd blivit allt längre. Det kan ta två år innan man får hjälp visar en kartläggning som Barnombudsmannen (BO) har genomfört.

        Lena Nyberg: ”Kriminalisera mobbning” »

        Vi måste reagera på det som barn ser som allvarliga problem i sina liv. Dit hör mobbning. Ett sätt att tydligt säga ifrån är att kriminalisera mobbning, skriver BO Lena Nyberg i en debattartikel i KommunAktuellt.

         BO Lena Nyberg: ”Öka stödet till barn med ensamföräldrar” »

         Under 1990-talet ökade arbetslösheten samtidigt som ersättnings- och bidragsnivåerna till barnfamiljerna minskade. Det drabbade inte minst barn i familjer med ensamstående föräldrar. De förbättringar som skett för barnfamiljerna under senare år har inte alltid kommit de ensamståendes barn till del. Det är därför dags för åtgärder som ger alla barn i Sverige, oavsett familjekonstellation, likvärdiga förutsättningar.