Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

Låt de utsatta barnen få påverka sin livssituation »

Barn som är placerade på institution lever i en särskilt utsatt situation. Många upplever att beslut som handlar om deras liv fattas över deras huvuden. Mycket behöver förbättras, bland annat måste barn och unga i högre utsträckning få vara med och påverka den egna vården, skriver barnombudsmannen.

  "Arbetsmiljölagen gäller även i skolan" »

  Barnombudsmannens verksamhet styrs till en betydande del av frågor som barn och unga själva lyfter fram som viktiga frågor. Stress, mobbning och arbetsmiljön i skolan är de frågor som barn och ungdomar återkommande lyfter fram som några vardagsproblem.

   Barns och ungdomars hälsa har försämrats »

   Barns och ungdomars hälsa har försämrats markant under den senaste tioårsperioden. Larmrapporterna duggar tätt. Nu är det dags att någonting händer. Framtidens skollag måste tydligt ange att elevhälsan ska bestå av skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

    Skolan bryter mot arbetsmiljölagen »

    Vi kontaktas varje år av elever som känner sig diskriminerade, trakasserade och kränkta i skolan. Deras upplevelser inger oss stor oro eftersom de så flagrant strider mot de målsättningar och bestämmelser som gäller för skolan. Inte minst bryter skolan mot arbetsmiljölagen, som omfattar alla elever.

     The UN Convention on the Rights of the Child and its implementation »

     Den 1 och 2 oktober anordnade Barnombudsmannen, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet rikskonferensen "Barn här och nu" i Stockholm. Marta Santos Pais, chef för Unicef Innocenti Research Center i Florens hedrade konferensen med sin närvaro. Hon är en av världens stora auktoriteter på barns rättigheter. Här kan du läsa hennes tal från konferensen.

      Den negativa stressen drabbar allt fler barn och ungdomar »

      Barn och ungdomar uppvisar allt fler symptom på negativ stress. Allt fler klagar över ont i magen och huvudvärk. Med rapporten ”Stress i barns och ungas vardag” vill Barnombudsmannen visa hur sårbara och utsatta barn och ungdomar kan vara i sin vardag. Vi har även skrivit till regeringen i frågan och föreslagit en rad förändringar som kan förbättra villkoren för barn och unga.

       Barn ska aldrig behöva bära föräldrars skulder »

       Föräldrar får inte skuldsätta sina barn utan överförmyndarens samtycke. Ändå har barn skulder på tiotals miljoner kronor i kronofogdens register. En stor del av skulderna kan barnen ha fått på felaktiga grunder. Barnombudsmannen och Konsumentverket vill att reglerna ändras så att barnens rättstrygghet ökar.

        "Vi måste våga lyssna till barn och unga" »

        Barn och ungdomar i Sverige har det på många sätt mycket bra. De har det materiellt sett en hög standard, de får en bra utbildning och de har generellt sett en god hälsa. På vissa områden har barn i Sverige det bäst i världen. De har ofta en egen mobil, tillgång till dator och den bästa tandhälsan i världen.