2005 – ett spännande år

Nu står julen inför dörren efter en lång och intensiv höst. December är som vanligt en månad full av aktivitet. Allt för att hinna avsluta det som skall göras under året och samtidigt förbereda inför julen.

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, nr 6 -04


Förhoppningsvis kommer de flesta av oss att få några dagar av avkoppling tillsammans med nära och kära. För alla oss som har barn omkring oss kan det vara ett bra tillfälle att få lite extra tid tillsammans och ha trevligt.

Samtidigt måste vi komma ihåg att julen är en plåga för många människor. Kanske för att man tvingas, mot sin vilja, fira den ensam utan anhöriga eller vänner, men också för att julen kan leda till besvikelser för alla de som lever i situationer där våld eller missbruk riskerar att dominera helgerna. Det finns många barn som redan nu har börjat oroa sig inför julen. De vet att de inte kommer att uppleva det som kallas för en traditionell jul. Vi bär alla ett ansvar för att försöka se dessa barn och hjälpa om vi kan.

Detta år har varit ett intensivt år hos oss på Barnombudsmannen och vi har ett nytt spännande år som väntar. Redan i januari kommer Sveriges rapport till FN:s barnrättskommitté att behandlas av kommittén. Det innebär att Sveriges förmåga att leva upp till ambitionerna i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) kommer att granskas. Sverige tillhör de länder som på många sätt har kommit långt i arbetet med barnkonventionen, men vi har många fler steg att ta.

Under 2005 kommer vi, på regeringens uppdrag, att anordna fem regionala konferenser som förhoppningsvis kan bidra till att stimulera arbetet lokalt och regionalt. Konferenserna arrangeras i Ale, Västerås, Malmö, Östersund och Luleå. Vi kommer även att försöka följa upp de rapporter som vi tagit fram under detta år. Till exempel genom att titta på hur vi bättre ska kunna lyssna på barn som lever på institution och hur vi ökar medvetenheten om barnkonventionens betydelse i arbetet hos de statliga myndigheterna. Dessutom kommer vi att presentera en årsrapport om barns och ungas egen syn på droger, vilket känns som ett ytterst aktuellt ämne.

Vi har ett spännande år framför oss och ser fram emot ett bra samarbete med alla våra kontakter som liksom vi kämpar för barns rättigheter.

Jag önskar dig en riktigt skön jul och ett gott nytt barnrättsår!

Lena Nyberg
barnombudsman