Dagens Nyheter misstolkar Barnombudsmannens uppdrag


Repliken införd i DN den 7 augusti 2004.

Apropå ledarredaktionens artikel "Ha åsikter själva, snälla politiker" den 5 augusti.

Dagens Nyheters ledarredaktion verkar ha dålig kunskap om och litet förtroende för Barnombudsmannens arbete. Myndigheten är en ombudsman för barn och ungdomar upp till 18 år med uppgift att föra deras talan och bevaka deras intressen utifrån barnkonventionen. Vi är Sveriges enda expertmyndighet på barns rättigheter och har enligt lag i uppdrag att varje år lämna förslag till regeringen på förbättringar.

Barnombudsmannen får sin kunskap via forskning och genom att lyssna på vad barn och ungdomar själva anser. Vår uppgift är också att driva på arbetet med barnkonventionen i andra statliga myndigheter, i kommuner, landsting och regioner.

Barnombudsmannen är en opinionsbildande myndighet och har som uppgift att lyfta fram barns och ungdomars intressen eftersom så få andra gör det.
Barn och unga har rätt att komma till tals och tas på allvar.

DN deklarerar att: ”Idéerna på ledarsidan är våra egna, men baseras på en noggrann faktakontroll.” Det gäller inte för artikeln 5/8 ”Ha åsikter själva, snälla politiker”.

Jag har inte sagt att ”alla barn borde ha rätt till en skidresa”. Jag har heller inte sagt att ”alla barn borde få vara på kollo ett tag”. Barn ska däremot få möjlighet att åka på kollo om behov finns och om barnet själv önskar.

Vi är en av Sveriges minsta myndigheter med ett anslag om 16,5 miljoner kronor år 2003. De anslag som Det framgår inte av artikeln. För åren 2002-2005 har Sida beviljat 4,3 miljoner kronor för projektet Rätten att bli hörd, en statistikundersökning som genomförs i sex länder. DN ger läsaren intryck av att Sida betalade ut 4,3 miljoner kronor under 2003, när anslaget i själva verket gäller flera år.

Barnombudsmannen har genomfört två kurser om hur barnkonventionen omsätts i Sverige för deltagare från de tidigare öststaterna. Vi har fått 1,7 miljoner kronor i anslag år 2002 och 1,6 miljoner kronor för år 2003. DN ger felaktigt läsaren intryck av att Sida enbart under 2003 bidrog med 3,3 miljoner kronor till en kurs som ”ska lära östeuropéer hur Barnombudsmannen fungerar”.

Granska oss gärna, men kontrollera fakta först.

Lena Nyberg
Barnombudsman