Sätt tydliga gränser för barnen

Senare års forskning visar att föräldrars attityder till alkohol påverkar barns och ungas alkoholvanor mer än någonting annat. Därför är det viktigt att de vuxna sätter gränser, skriver Lena Nyberg, Barnombudsman.

Införd i Norrköpings Tidningar

När vi frågar barn och ungdomar om vilken relation som är viktigast för dem svarar de allra flesta att det är relationen till föräldrarna. Föräldrar ska finnas där, stötta, bry sig om och ta sig tid. Det är till föräldrarna de vänder sig när de behöver stöd och hjälp. Föräldrar är ofta viktigare än kompisar, syskon och pojk- eller flickvänner.

Många barn och ungdomar tycker däremot att de har för lite tid med sina föräldrar. Deras bild är inte sällan att vuxna stressar, arbetar mycket och tänker på sina jobb. I en undersökning som gjordes bland Barnombudsmannens kontaktklasser svarade eleverna på frågor om hur en förälder bör vara.

En bra förälder är en som bryr sig, lyssnar, är snäll, förstående och engagerad i skolarbetet.
En dålig förälder är en som inte bryr sig om sitt barn, inte lyssnar och som struntar i hur det går i skolan, är arg, dum, elak, sur eller slår sitt barn. Föräldrar som är för stränga, missbrukar alkohol eller droger är inte heller några bra föräldrar, enligt barnen.

Vi föräldrar måste orka finnas hos våra barn och kan inte förlita oss på att andra ska bära ansvaret för dem även om många barn och ungdomar tillbringar mer vaken tid inom barnomsorg, skola och fritidsverksamhet än hemma. Vi måste ta oss tid att lyssna mer på barnen men också våga vara just vuxna och dra upp gränser. Det är inte minst viktigt när barnen kommer upp i tonåren och vill frigöra sig ifrån vuxna.

Ungdomars fritid med kompisar är kanske viktigare än någonsin och som vuxen kan det vara svårt att veta var man ska dra gränsen för när man ska eller inte ska "lägga sig i". Föräldrar måste också våga erkänna att det kan vara svårt att vara förälder och att man kan behöva stöd i sitt föräldraskap. Men det är också viktigt att se det roliga i att vara förälder.

En utmaning är att hantera frågor som rör alkohol, tobak och droger. Många ungdomar har sagt till oss att de är oroliga över att det är så enkelt att få tag på alkohol och narkotika. Grupptrycket kan vara stort och det är jobbigt att vara den enda som inte vill dricka alkohol när alla andra säger att de gör det.

Ungdomarnas oro var också grunden till att Barnombudsmannens årsrapport till regeringen fick huvudtemat barns och ungas tankar om alkohol, tobak och narkotika. Rapporten Öppna för gränser visar att barn och ungdomar vill att vuxna sätter gränser. Resultaten visar att vi inte kan slå oss till ro och lämna över ansvaret för att diskutera drogfrågorna till skolan. Senare års forskning visar att föräldrars attityder till alkohol påverkar barns och ungas alkoholvanor mer än någonting annat. Det finns resultat som visar att när vuxna ger ett tydligt budskap och sätter gränser tillsammans med barnen börjar barnen dricka senare och i mindre mängd.

På många håll i Sverige pågår bra projekt där föräldrar involveras för att minska alkoholdrickandet och senarelägga alkoholdebuten. I dag är det enkelt att få tag på alkohol och narkotika. Det är billigt att köpa smuggelsprit, hembränt och narkotika och ungdomar vet ofta var de kan få tag i droger. Det är alltid någon som känner någon som säljer.

Vi vuxna har inte riktigt förstått att droger är så lättillgängliga och relativt billiga att köpa. Ungdomars verklighet ser inte ut som den vi växte upp i. Situationen är annorlunda i dag än bara för några år sedan. Nya införselregler för alkohol, lägre priser, ökad tillgång och vuxnas ökade alkoholdrickande gör att ungdomar riskerar att öka sitt missbruk.

Barn och unga har själva bra råd till oss vuxna:
 Tänk på hur du själv förhåller dig till alkohol, tobak och narkotika. 
 Skapa tidigt en bra relation till ditt barn så att ett förtroende byggs upp.
 Var öppen och lyssna på ditt barn.
 Ha respekt för vad barnet tycker och ha en öppen dialog om synen på alkohol.
 Sätt gränser och bry dig om vad ditt barn gör.
 När du sätter gränser, motivera vad som ligger bakom.
 Om barnet går över gränsen ska du vara den som "tar tag i" barnet men också se till att du är den som barnet vill vända sig till.

Nyblivna föräldrar får stöd på barnavårdscentraler, men även föräldrar med äldre barn skulle behöva stöd för att klara av sin roll när barnen är på väg att bli vuxna. Föräldrastödsmottagningar borde finnas i hela landet.

Lena Nyberg,
Barnombudsman