"Vi vuxna måste hänga med"

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, april 2005

Så har det äntligen blivit vår igen! Det innebär sol, värme, vårblommor och att Barnombudsmannen har överlämnat en ny rapport till regeringen. I årets rapport har vi bland annat frågat barn och unga om deras syn på alkohol, narkotika och tobak.

Skälet till just det temat är att många unga själva har tagit upp frågan med oss i olika sammanhang. Många unga är själva oroliga över hur lätt det är att få tag på alkohol och narkotika. Vid mina resor runt om i landet har ungdomar beskrivit för mig hur deras jämnåriga lätt och billigt kommer över både smuggelsprit, hembränt och narkotika. Min bild är att vi vuxna inte riktigt har hängt med i den utvecklingen.

Situationen när det gäller både alkohol och narkotika ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för några år sedan. Förändrade införselregler, låga priser, ökad tillgänglighet och vuxnas ökade alkoholkonsumtion gör att vi riskerar att hamna i en situation där ungdomar ökar sitt missbruk. De nuvarande åtgärderna för att motverka droger bland unga kommer sannolikt inte vara tillräckliga för att hålla tillbaka användandet.

Efter att ha frågat unga om deras egen syn på droger kan vi konstatera att det finns en stor medvetenhet om att tobak och narkotika är farligt. När det gäller alkohol tycker många att det är upp till var och en om man dricker. Det finns ett relativt stort majoritetsmissförstånd när det gäller alkohol. Många ungdomar tror att fler har druckit och att många dricker mer än vad de i verkligheten gör. Det kan leda till att ungdomar tror att de måste testa för att vara som alla andra. Därför är det viktigt att unga vet om att många andra inte heller har testat eller dricker sig fulla.

Ungdomarnas förväntningar på oss som föräldrar är att vi ska bry oss om dem. De är öppna för att vi ska sätta gränser. De tycker naturligtvis att vi också ska fundera på hur vi själva förhåller oss till droger och att vi ska veta om hur det ser ut med droger i deras vardag. Barn och unga tycker inte att vi som föräldrar ska bjuda barnen på alkohol, men de kan acceptera att vi själva dricker, så länge vi inte blir fulla när de är med.

Min uppfattning är att det är hög tid att fundera på hur vi kan förbättra informationen om alkohol, narkotika och tobak till ungdomar och deras föräldrar. Med den utveckling vi har när det gäller tillgänglighet krävs nya åtgärder från både familj och samhälle. Föräldrar kan påverka barnens beteende, men det kan även kompisarna. Stöd till föräldrar, bra alkoholfria aktiviteter för ungdomar och ett tydligt budskap från samhället är några viktiga åtgärder som vi föreslår i vår årsrapport. Förslagen är inte helt nya men de är desto mer angelägna att ta på allvar.

Beställ gärna vår årsrapport eller ladda hem den och läs den ute i solen. Njut av vårens första värmande solstrålar och fundera på hur du kan bidra till att kommande Valborg och skolavslutning inte blir ett tillfälle för ungdomar att få sin första fylla.

Lena Nyberg
Barnombudsman