Bjud inte ditt barn på alkohol

Sätt gränser och bry dig om vad ditt barn gör. När du sätter gränser måste du också motivera vad som ligger bakom gränserna. Om barnet går över gränserna måste du som förälder "ta tag i" barnet och vara den som barnet vill och kan vända sig till. Som förälder ska du ha ett "hum" om vilka droger som finns i samhället. Bjud inte ditt barn på alkohol.

Införd i: Helsingborgs dagblad

Barn och ungas syn på alkohol, narkotika och tobak är huvudtemat i Barnombudsmannens årsrapport till regeringen. Skälet till detta är att många ungdomar har tagit upp frågan med oss i olika sammanhang.
 
Många är själva oroliga över hur enkelt det är att få tag på alkohol och narkotika. Vid mina resor runt om i Sverige har ungdomar beskrivit för mig hur deras jämnåriga lätt och billigt kommer över både smuggelsprit, hembränt och narkotika. Min bild är att vi vuxna inte riktigt har hängt med i den utvecklingen.

Situationen när det gäller både alkohol och narkotika ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för några år sedan. Förändrade införselregler, låga priser, ökad tillgänglighet och vuxnas ökade alkoholkonsumtion gör att vi riskerar att hamna i en situation där ungdomar ökar sitt missbruk. Dagens insatser för att motverka droger bland unga kommer sannolikt inte räcka för att minska användandet.

Det är lätt att komma över alkohol, tobak och narkotika. Det är inte bara på fester som det kretsar kring alkohol och kanske andra droger, via Internet är det enkelt att komma över droger. 

Vi vet att det under helger som Valborg och runt skolavslutningar så fylls bland annat parker och grönområden med drogpåverkade ungdomar. I en stad i Skåne mötte jag ungdomar i åldern 12 till 18 år. De berättade alla visste hur de skulle komma över cigaretter, sprit, öl och narkotika. De kan enkelt ringa och beställa så kommer en leverans med en skåpbil. Priset är lågt och ingen kontrollera åldern på den som handlar.

Droganvändandet idylliseras av vissa inom bland annat musikindustrin och inom en del av nöjesbranschen. Det verkar ballt att använda droger. Vi vuxna är naiva om vi tror att ungdomar inte påverkas av allt detta runtomkring dem.

När vi planerar åtgärder så måste vi utgå från det som är de ungas verklighet i dag och inte den som vi är uppvuxna i. För att ta reda på vad barn och unga tycker lät vi göra en enkätundersökning till våra kontaktklasser runt om i Sverige. Vi fick in nästan 800 svar. Av svaren framgår det tydligt att barn och unga anser att rökning är skadligt. Det tyder på att kampanjer och medvetet opinionsarbete ger resultat och påverkar unga. Resultaten presenteras i Barnombudsmannens årsrapport till regeringen med titeln "Öppna för gränser", just för att betona att barn och unga är öppna för att vuxna sätter gränser.

Med stor tillgång av droger, en ökad internationalisering, begränsade resurser för det förebyggande arbete så måste föräldrar och andra vuxna lära känna den verklighet som barn och unga är en del av, hemma, i skolan, på fritids, bland kompisar och på internet.

Under förra året verkar sniffning/boffning bland ungdomar ha ökat. Flera barn har dött efter att ha sniffat butangas. Det är därför viktigt att ANT-undervisningen i skolan tar upp de stora riskerna. Det behövs åldergränser på varor som kan sniffas. Det bör satsas på varningstexter, minskad tillgång och tydligare information om det farliga innehållet. 

Barn och unga vet att tobak och narkotika är farligt. När det gäller alkohol tycker unga att det är upp till var och en om man dricker. Det finns ett relativt stort majoritetsmissförstånd när det gäller alkohol. Många tror att fler har druckit alkohol än vad som är fallet. Det kan leda till att många testar för att vara som alla andra. 

Ungdomarnas förväntningar på oss som föräldrar är att vi ska bry oss om vad de gör. De är öppna för att vi ska sätta gränser. De tycker också att vi ska fundera på hur vi själva förhåller oss till droger. De säger att de accepterar att vuxna själva dricker, så länge de inte blir fulla när de är med.

Ett nytt tänkesätt krävs från både familj och skola. Föräldrar kan påverka barnens beteende, men det kan även kompisar. Ungdomar behöver också bra alternativ till de fester där alkohol och andra droger förekommer.

Forskning visar att om man inriktar sig på föräldrar uppnår man bättre resultat än vad ANT-undervisning uppnår i skolorna. Vi kan inte helt lämna över ansvaret till skolan. Föräldrarnas attityder till alkohol inverkar på hur barnens alkoholvanor. På många håll i landet pågår bra projekt där föräldrar involveras. De vuxnas engagemang och gränssättning gör att barnen börjar dricka senare och i mindre mängd. 

Tonårsföräldrar behöver stöd i rollen att klara av att vara förälder när barnen är på väg att bli vuxna och skapa sig en egen identitet. Tid tillsammans med barnen kan vara lika viktig under tonåren som när barnen var små. 

Här är några råd som barn och unga i Barnombudsmannens kontaktklasser och ungdomsråd vill ge föräldrar:

 Tänk på hur du själv förhåller dig till alkohol, tobak och narkotika.

 Skapa tidigt en bra relation till ditt barn så att det finns ett förtroende mellan dig och barnet.

 Var öppen och lyssna på ditt barn. Ha respekt för vad barnet tycker och för en öppen dialog om synen på alkohol.

 Sätt gränser och bry dig om vad ditt barn gör.

 När du sätter gränser måste du också motivera vad som ligger bakom gränserna.

 Om barnet går över gränserna måste du som förälder "ta tag i" barnet och vara den som barnet vill och kan vända sig till.


 Bjud inte ditt barn på alkohol.
 
Lena Nyberg
barnombudsman