Väck lusten till kultur!

Tänk nytt så att kultur blir något som delges alla barn och ungdomar, skriver barnombudsmannen. Få barn och ungdomar är nöjda med de kulturupplevelser de får genom skolan. De allra flesta läser böcker i skolan, men bara knappt hälften tycker att det är roligt. Endast var tredje elev är nöjd med biblioteksbesöken.

Införd i: Dagens Samhälle

Mycket som görs är bra. Men man kan fråga sig varför så många ändå inte tycker att det är roligt att läsa böcker eller gå på bibliotek?

Det gäller ju att väcka lusten till kultur. Kulturvanor skapas i barndomen. Skolan har en viktig uppgift att fylla, särskilt för alla de barn som inte får med sig intresset för musik, läsning, dans eller konst hemifrån.

Ett fåtal barn och ungdomar upplever också att de kan vara med och ha inflytande över de kulturella och konstnärliga aktiviteter som finns där de bor. Det bekräftar vår enkät från 2005 som visade att bara var tredje kommun ofta inhämtar synpunkter från barn och unga. Lika få analyserar konsekvenserna för barn och unga i samband med budgetprioriteringar.

Genom att lyssna till barns egna idéer kan vuxna lära sig mycket. Ta chansen nu inför "Ungkulturåret 2007" att ta del mer av vad barn och unga tycker och tänker.

Museer, teatrar, bibliotek och konserthallar kan bli ännu bättre på ett verkligt barnperspektiv. Barn- och ungdomsråd kan vara en idé för att stärka barns och ungas inflytande över verksamheterna.

Hämta inspiration ur nya skriften Barns och ungas rätt till kultur för att arbeta mer strategiskt med barnkonventionen så att kultur blir något som delges alla barn och ungdomar.

Ta också "Ungkulturåret 2007" som förevändning för att ge kulturen den ekonomiska förstärkning som idrotten har fått under flera år!

Barnombudsman
Lena Nyberg

*Barnombudsmannen har regelbunden kontakt med
1 100 elever i så kallade kontaktklasser.