"Vuxna ska lyssna!"

Barnombudsmannen Lena Nyberg tolererar inget tjafs - från vuxna! Alla barn och ungdomar är lika mycket värda! Ingen får diskrimineras. Det finns inskrivet i flera av Sveriges lagar att det är förbjudet att diskriminera. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, har för familj, vilket språk du talar, vad du tror på, om du är kille eller tjej, rik eller fattig, homo-, bi- eller heterosexuell eller har ett funktionshinder.

Införd på: Rädda Barnens ungdomssajt Effekt

Att diskriminera betyder att behandla någon orättvist. Det kan vara att din lärare bara ger flickorna möjlighet att svara på frågor i klassrummet. Eller att läraren alltid låter pojkarna spela fotboll medan flickorna inte får det. Det kan vara att en elev med rullstol inte kan vara med på vissa lektioner för att klassrumsdörrarna är för trånga. 

Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. I den står det att du som är under 18 år har rätt till vissa saker. Att du har rättigheter. Det är din absoluta rättighet att komma till tals i alla frågor som rör dig. Du har också rätt att få information så att du kan påverka ditt liv. Det gäller både hemma och i skolan.
Du har rätt att fritt säga vad du tycker och tänker. Men ingen kan tvinga dig att avslöja vad du tycker och tänker, varken dina kompisar, dina föräldrar, syskon eller någon lärare.

I skollagen står det att eleverna ska ha inflytande över utbildningen. Men vad betyder det? Jo, att vuxna ska lyssna på dig och ta hänsyn till vad du vill och tycker. Men det är inte detsamma som att du får bestämma hur saker och ting ska bli. Demokrati är inte detsamma som att man själv får bestämma. Demokrati betyder att du får vara med och påverka tillsammans med andra.  Du har rätt att säga din åsikt och komma med förslag.

Rektorn i skolan har det samlade ansvaret för att alla ni elever ska få något att säga till om. Det står i läroplanerna som bestämmer hur undervisningen ska gå till.  Där står det att rektorn och lärarna ska arbeta för ett aktivt elevinflytande. Det betyder att du som elev ska kunna påverka innehållet i undervisningen och hur ni arbetar. Många vuxna säger att det behövs mer ordning och reda i skolan. Det tror jag att alla elever också ställer upp på.  Men av någon underlig anledning så tycker vuxna ofta att ordning och reda är viktigare än att eleverna får vara med och påverka. Det är fel tycker jag.

Alla elever har rätt till både ordning, reda och inflytande. Du har rätt att precis som vuxna vara med och påverka er vardag. Det är ju lättare att leva efter vissa regler om man har arbetat fram dem tillsammans!
Ingen människa kan alltid få sin vilja igenom. Men alla har rätt att säga vad de tycker. När vuxna fattat ett beslut är det jätteviktigt att de förklarar varför de gjort på ett visst sätt.

Jag är barnombudsman och träffar många barn och ungdomar.  De flesta har elevråd på sina skolor.  Men många säger att det inte är någon idé att arbeta i elevrådet. Bara varannan elev som vi frågat tycker att elevrådet har någon makt!
Demokratin i skolan fungerar inte om du inte får träffa rektorn för att säga vad du tycker eller om ditt elevråd inte har något att säja till om. Slösa inte en massa tid om ingen ändå lyssnar.  Försök med något nytt. Skriv ihop en lista med förslag på vad ni tycker kan bli bättre på skolan. Beställ tid med rektorn. Många vuxna förstår att skolan kan bli bättre om ni elever får vara med och påverka. Det gäller bara att få vuxna att lyssna!

Lena Nyberg, barnombudsman