"Ensamkommande barn hamnar i kläm"

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, november 2006

Antalet barn som söker asyl i Sverige och som kommer utan någon medföljande vuxen ökar igen. Dessa barn har lämnat sitt hemland, givit sig av utan anhöriga och kommer till ett främmande land. De riskerar att hamna i en mycket utsatt situation och behöver självklart få mycket bra stöd och mottagande för att deras situation inte ska bli helt kaotisk.

När ett barn kommer ensamma har de ingen de känner som de kan knyta an till när de anländer. De måste förlita sig på att okända vuxna i ett nytt land har deras bästa för ögonen. Varje barn som kommer hit är garanterat tak över huvudet när det anländer. Det finns boenden ordnade i de så kallade ankomstkommunerna för att klara den första tiden. Men de ensamkommande barnen behöver snabbt få ett bra boende som kan ge dem en trygg och bra vardag i väntan på besked i asylprocessen. Tyvärr har detta inte fungerat. 

Det är kommunerna som har kunskap och erfarenhet av att ge barn en bra vardag när familjen av något skäl inte kan det. Men det har visat sig att för få kommuner är villiga att ta på sig ansvaret för att ta emot de ensamkommande barnen och erbjuda dem en bra start i Sverige.

Både Migrationsverket och kommunerna har på senare tid slagit larm om en ohållbar situation för de ensamkommande barnen. De tvingas bo kvar i tillfälliga boenden i ankomstkommunerna alldeles för länge. Barnen, som redan lever i en utsatt situation, hamnar i kläm när kommunerna inte anser sig kunna ta ansvaret för deras boende.
 
Möjligheten för Migrationsverket och kommunerna att frivilligt komma överens verkar vara relativt begränsad med de villkor som finns idag.  Kommunernas ekonomi är ansträngd på många håll och behoven är stora. Bekymret är att medan vuxna träter om pengar är det barnen som får betala det oerhört höga priset av att leva i otrygghet. De stora förlorarna blir som vanligt barnen, men även samhället riskerar att få betala ett högt pris i ett senare skede när det ska försöka kompensera och ge stöd till barnen som inte fick den hjälp de behövde från början.

De barn som kommer ensamma till Sverige har givetvis mänskliga rättigheter som alla andra. De är barn och har rätt till att vuxna ger dem extra skydd, ser till att de får gå i skolan, ordnar så att de får sjukvård och en meningsfull vardag.  Samhällets måste ta ansvar för dessa barn i brist på att det inte finns anhöriga som gör det.

Det mest idealiska vore förstås att det inte fanns några barn på flykt från sina hemländer. Men så ser verkligheten inte ut. Strömmen av ensamma flyktingbarn märks i många delar av Europa. När alla Europas barnombudsmän träffades i september var de ensamkommande asylsökande barnen en viktig fråga. Inom det europeiska nätverket av ombudsmän för barn, ENOC, kom vi fram till att vi måste uppmana staterna i Europa att behandla de här barnen bättre än de gör i dag och att respektera deras rättigheter och rätt till skydd.

De barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver få allt stöd och all hjälp som krävs för ett bra liv i väntan på besked i asylprocessen.

Det är oacceptabelt och ovärdigt att låta barnen bli kvar i provisoriska boenden under lång tid. De hamnar i kläm mellan olika myndigheter som inte lyckas komma överens om bra lösningar. Det behövs en snabb lösning för att dessa barn ska få en bra tillvaro.  Migrationsverket och kommunerna måste ges förutsättningar för att kunna lösa problemet och komma överens.

Lena Nyberg
Barnombudsman