"Yngre barn bör få slippa reklam"

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, december 2006


För några veckor sedan anordnade Nätverket för barnkonventionen sin årliga hearing, där barn och unga får ställa frågor till statsråd med ansvarsområden som är viktiga för personer under 18 år. Jag hade förmånen att få träffa dessa ungdomar medan de förberedde sina frågor till ministrarna.

Som vanligt blir jag imponerad över deras kunskap och engagemang. Samtidigt blir jag förtvivlad över deras berättelser och över hur de upplever vuxna. De tog upp frågor som åldersdiskriminering, kollektiv bestraffning och arbetsmiljön i skolan. Många av dem upplever att vuxna inte lyssnar och att de inte kan påverka sin vardag. En bild som är ganska vanlig.

En annan fråga som kom upp vid mötet och som jag mött vid flera tillfällen är att ungdomar känner sig orättvist behandlade som kunder. En flicka berättade att om hon ville byta något som det var fel på, eller som hon inte var nöjd med, så var det alltid svårt och krångligt. Men om hon tog med sig sin pappa så löste det sig.

Det är märkligt att vi inte kan möta barn på ett likvärdigt sätt. Så här års finns det ju många bevis på att barn är konsumenter. De köper julklappar och får pengar i julklapp som de kan handla för efter jul. Tonåringar är en tydlig måltavla för mycket av den marknadsföring av kläder, mobiltelefoner och annan teknisk utrustning som sker idag. Ungdomarna är en grupp i samhället som ofta, om de har råd, handlar mycket. Även riktigt små barn är konsumenter i dagens Sverige. Många yngre barn har tillgång till egna pengar redan från tidig ålder.

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp för alla kommersiella krafter på gott och ont.
Det goda är att många företag ser det som naturligt att ta reda på vad som är viktigt för barn och unga, för att kunna nå dem med sina produkter. Men det innebär naturligtvis också ett ansvar från företagen att uppträda med respekt gentemot unga konsumenter. En kraftig marknadsföring riktad till barn riskerar att göra barn till okritiska konsumenter.

Precis i dagarna har vi haft ett betänkande på remiss som heter ”Otillbörliga Affärsmetoder”. Vårt remissvar visar att vi inte alltid har ett barnperspektiv när vi granskar marknadsföring, reklam och näringsverksamhet. Barn behöver ha samma möjligheter som vuxna att kräva sin rätt som konsumenter. Till exempel genom att kunna byta en vara som de av något skäl inte är nöjda med. Men vi måste också inse att barn är en särskilt känslig grupp och att de i vissa fall måste kunna skyddas, bland annat från reklam. Inte minst tydligt blir det inför julen när kanaler som sänds från andra länder har en betydande omfattning av reklamen riktad till just barn, eller när färgglada kataloger som ser roliga ut för barn dimper ner i brevlådan. De yngsta barnen borde helt kunna få slippa reklam. En av många utmaningar för framtiden.

Alla läsare av vårt nyhetsbrev tillönskas en skön ledighet.

God jul och gott nytt barnår!

Lena Nyberg
Barnombudsman