Konferens om barns och ungas delaktighet i IT-utvecklingen

Hjälpmedelsinstitutet och Barnombudsmannen bjuder in till en konferens om förutsättningarna för barn och ungdomar med funktionshinder att medverka i utveckling och försörjning av IT. Konferensen äger rum fredagen den 17 mars i Stockholm. 

Barn och ungdomar lever i en digital nutid med chattar, webb och mobiltelefoner. För barn med funktionshinder är IT-baserade hjälpmedel ofta av stor betydelse för ett gott liv.

Ur programmet:
nbsp;Delaktighet på lika villkor, Lena Nyberg, barnombudsman
 Identitet, IT och delaktighet, Karin Aronsson, Tema Barn, Linköpings Universitet
 Två undersökningar inom projektet Bättre tillsammans: Barns och ungas delaktighet vid försörjning av IT-hjälpmedel och Synskadade barn talar om IT-hjälpmedel. Margita Lundman, Hjälpmedelsinstitutet
 Digital delaktighet. Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar. Henrik Ingrids, Hjälpmedelsinstitutet
 Lågstadiebarn som designers, projektet KidStory, Yngve Sundblad, MDI-gruppen, Kungliga Tekniska Högskolan
Om erfarenheter av arbete med barnpaneler, ungdomsråd och andra former för dialog och inflytande.  Presentationer och paneldebatt med Ann-Katrin Agebäck, Medierådet, Kelly Odell, TeliaSonera AB
 Cecilia Parkert, från Barnombudsmannen och Anna Schölin, från Handikappombudsmannen.
 Barn och ungdomsperspektivet i Handisams arbetet, Hans von Axelsson, Myndigheten för handikappolitisk samordning.
 

Tid: kl. 09.30-16.00
Plats: Södra Paviljongen, Centralplan 1, Stockholm (vid Centralstationen)

Media hälsas välkommen, lunch ingår ej. Mejla ert deltagande senast onsdagen den 15 mars till ulla.tillgren@barnombudsmannen.se.

Kontaktperson Hjälpmedelsinstitutet: Margita Lundman, projektledare Bättre tillsammans, 08-620 18 05, margita.lundman@hi.se

Kontaktperson Barnombudsmannen: Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53