"Ingen motsättning mellan inflytande och ordning"

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, juni 2006


Det finns många bevis på att sommaren är här. Hägg och syren har blommat, uteserveringarna är fulla med folk och sjungande studenter på lastbilsflak passerar på stan. Själv ska jag fira en av mina söner som tar studenten ganska precis samtidigt som detta nyhetsbrev går ut till dig.

Den här våren har gått ovanligt snabbt. Jag hoppas att det beror på det kalla väder vi haft i maj och att vi har haft fullt av spännande utmaningar, och att det inte beror på min ålder, vilket många hävdar.
 
Myndigheten har under våren tagit fram flera rapporter som dessvärre visar på att barn och unga inte alltid har så mycket att säga till om. I vår årsrapport till regeringen redovisade vi resultatet av en enkät till våra kontaktklasser som just tog upp frågor kring inflytande.
 
Lite drygt hälften av eleverna ansåg att elevrådet på skolan hade makt att påverka. En rätt dyster siffra eftersom hela grundtanken med elevråd är just inflytande. Även i vår rapport om arbetsmiljön i skolan är frågan om inflytande central. Arbetsmiljön i skolan kan radikalt förbättras om eleverna kan vara med och påverka sin vardag.

När jag och mina medarbetare är ute och diskuterar elevers inflytande i skolan med vuxna får vi ibland kommentaren att det snarare är ordning och reda som behövs. Av någon underlig anledning så ställer ibland vuxna ordning och reda MOT elevers inflytande, vilket är felaktigt enligt mitt sätt att se på situationen. De flesta elever vill ha både ordning, reda och inflytande. Det finns ingen motsats mellan dem utan snarare är inflytande och möjligheten att påverka en förutsättning för att få ordning och reda i skolan.
 
Efter flertalet besök i skolor runt om i vårt land kan jag konstatera att det finns många goda exempel där eleverna har en bra studiemiljö, bland annat lugn och ro i klassrummet. Det bottnar nästan alltid i en ömsesidig respektfull relation mellan elever och lärare och där eleverna upplever sig sedda och hörda. Barn vill precis som vuxna kunna vara med och påverka sin vardag. Det är lättare att acceptera regler om man kan påverka dem. Det innebär inte att man som elev alltid kan få sin vilja igenom, men man har kunnat säga vad man tycker och fått en rimlig förklaring varför slutresultatet blev på ett visst sätt. Demokrati innebär inte att man själv får bestämma, demokrati innebär att man får vara med och påverka tillsammans med andra.

Nu stundar dock sommarlov och semestrar vilket för de flesta av oss blir ett skönt och välförtjänt avbrott från vardagen. Det ger en härlig möjlighet att tillbringa tid med familj och vänner men även en tid med ansvar för att se och lyssna till de, framförallt barn, som inte har någon som bryr sig. När solen skiner ska den skina över alla!

Glad och solig sommar till alla läsare och samarbetspartners.
 
Lena Nyberg
Barnombudsman