"Internationella utmaningar"

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, december 2007


Jag har just kommit hem från ett besök i ett julpyntat New York, där jag hade förmånen att få ingå i Sveriges delegation till FN:s barnmöte. Syftet med mötet var att följa upp det möte som var i FN:s generalförsamling 2002, då man antog en deklaration som kallas "A World Fit for Children". Deklarationen ställde krav på regeringarna runt om i världen att förbättra situationen för barn.

Det här mötet i generalförsamlingen bestod därför till stor del av olika länders rapporter. Regeringsrepresentanterna beskrev vilka framsteg man gjort i sitt arbete med barns rättigheter och vilka utmaningar man har kvar. Avslutningsvis antog mötet en ny deklaration för att uppmana alla länder att öka takten i sitt arbete. Vid sidan av regeringarnas rapporter var det olika aktiviteter för världens alla barnombudsmän, frivilligorganisationer och för barn- och ungdomsrepresentanter.

Den samlade bedömningen efter mötet är att arbetet för barns rättigheter i världen går mycket sakta framåt. Både deklarationen från 2002 och den deklaration som antogs vid detta möte är efter förhandlingar och kompromissande rätt svaga och allmänt formulerade. Fortfarande, 18 år senare, får man nog konstatera att barnkonventionen i sig är ett relativt tydligt och starkt dokument. Men jag önskar att vi kunnat komma längre efter alla dessa år.

Mötet med alla barnombudsmän var otroligt givande. Vi var 25 ombudsmän samlade från i stort sett hela världen. Även vi antog ett gemensamt uttalande som bland annat handlade om vikten av att ha barnombudsmän i varje land. Uttalandet lyfte även så viktiga frågor som förbud mot barnaga och barns rätt att vara skyddade mot alla former av våld. Ombudsmännen var även mycket eniga om vikten av att barn och unga själva måste komma till tals i mycket större utsträckning än idag.

När man får möjlighet att lyssna till sina kollegor runt om i världen så inser man vilka olika förutsättningar vi har i våra arbeten. Barns situation ser naturligtvis mycket olika ut i olika länder. En ombudsman från Indien beskrev barnens situation där. Indien har 440 miljoner barn och 160 miljoner är under sex år. Nästan hälften av dem är undernärda och många barn slutar skolan tidigt för att börja arbeta. När man hör om deras utmaningar så känns det egna arbetet förhållandevis trivialt.

Men det finns gemensamma utmaningar som vi måste ta oss an, och det är barns och ungdomars rätt till inflytande och deras rätt att komma till tals. Arbetet med att kommunicera med barn och unga behöver utvecklas över allt, till och med i FN och i Unicef. De ungdomar som Sverige hade med sig till mötet i New York deltog i en rad olika tillställningar, men tyckte att dialogen med de vuxna var dålig och att de inte togs tillvara tillräckligt! Inne i generalförsamlingen var det ytterst få barn som fick möjligheten att ta till orda. Till och med när världssamfundet samlar till ett barnmöte får barnen stå tillbaka. Vi har en del att utveckla.

Det positiva är att vi nu har ett kraftfullt nätverk med engagerade barnombudsmän runt om i hela världen och det är en stark och viktig kraft för framtidens utveckling.

Med en förhoppning om en god jul och ett gott nytt barnår till alla läsare av vårt nyhetsbrev.

Lena Nyberg
Barnombudsman