Inled Operation barnfrid!

Vuxna får inte blunda för att barn far illa. De som behöver stöd måste kunna få det – i tid! skriver en grupp debattörer. Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga 1979. Ändå förekommer fortfarande relativt mycket våld och enligt Brottsförebyggandet rådets preliminära statistik ökar anmälningarna. Det gäller särskilt de yngsta.

Införd i: Dagens Samhälle och Kvinnofridsportalen

Förra året anmäldes 1 347 fall av misstänkt misshandel mot barn i åldern 0-6 år, en ökning med 251 fall sedan 2005 - betydligt mer än mellan tidigare år 2000-2005. Vi vet inte om det beror på att man har blivit mer benägen att anmäla eller om det är en faktisk ökning. Men Bris, Barnens rätt i samhället, vet att allt fler barn hör av sig om barnmisshandel.

Efter den uppmärksammade dödsmisshandeln förra året kom bland annat förslag om obligatorisk skyddsutredning när ett barn har avlidit. Men det måste också satsas mer på förebyggande arbete.

Dödsmisshandeln aktualiserade problemet med att socialnämnder inte får informera varandra när barn med stödbehov flyttar. Det finns familjer som byter kommun för att undvika insyn. Med ett bättre informationsutbyte skulle missförhållanden kunna upptäckas tidigare.

Kommuner och landsting har däremot alltid anmälningsskyldighet om de får veta att barn riskerar att fara illa på grund av misshandel eller sexuella övergrepp. Det måste all personal informeras om. Såväl förskola och skola som socialtjänst har anmälningsskyldighet. Alla vågar dock inte anmäla, av rädsla eller missriktad hänsyn till föräldrarna. Men vuxna får inte blunda inför hur läget ser ut!

Barn som utsätts för våld upplever en enorm otrygghet och kan må mycket dåligt. Varje skola bör ha såväl läkare och sköterska som kurator och psykolog. Någon måste finnas tillgänglig under hela skoldagen. Barn är olika och kan behöva individuellt stöd. Stärk samverkan mellan barn, föräldrar, skola och socialtjänst i de fallen. Bryt tendensen att stöd till unga med funktionshinder dras in, vilket kan leda till att föräldrar inte längre orkar ta hand om sina barn.

Flickor och unga kvinnor som lever i våldsamma relationer behöver särskilt stärkas och personal som möter dem utbildas bättre. Allmänt behöver unga delges metoder att lära sig se sina egna resurser och påverka sina liv. Det talas mycket om mäns våld mot kvinnor. Nu måste vi sätta fokus även på vuxnas våld mot barn. Vi uppmanar regeringen:

* Ta initiativ till Operation Barnfrid!
* Instifta ett nationellt råd som uppmärksammar våld mot barn, föreslår förbättringar och gör riktade informationssatsningar mot föräldrar, unga och olika yrkesgrupper.
* Ändra lagen så att informationsutbyte möjligt mellan kommuner när barn som riskerar att fara illa flyttar.
* Stärk elevhälsovården genom tydliga skrivningar i skollagen.

Lena Nyberg, Barnombudsman
Göran Harnesk, Generalsekreterare, Riksförbundet BRIS
Anna-Lena Krook, Ordförande, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
Yvonne Andersson-Tenninge, V vd, KvinnoForum/chef, ungdomsverksamheten Xist