Min sista krönika som barnombudsman

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, november 2008Efter nästan åtta spännande år som barnombudsman slutar jag på fredag. Tiden har gått otroligt snabbt. Det har varit mycket roliga år. Att arbeta med barns rättigheter är både angeläget och engagerande. Barn har det bra på många sätt i vårt samhälle, men det finns också stora utmaningar. Till exempel brister samhällets stöd till barn och ungdomar som far illa på grund av ekonomiska eller sociala problem i familjen.

För att kunna företräda barn och ungdomar på ett bra sätt har vi utvecklat olika metoder att ta reda på vad de själva tycker. Både vi och andra aktörer har blivit bättre på att låta barn och unga komma till tals i frågor som berör dem. Det fick jag inte minst bekräftat i förra veckan när jag deltog på en konferens som SCB anordnade. Där redovisades statistik om barns och ungdomars välfärd i Sverige. Till min stora glädje konstaterade jag att det finns allt mer statistik som visar barns situation i Sverige. Dessutom omfattar statistiken även barnens egna uppfattningar i olika frågor.

Under senare år har det skett mycket som gör en barnrättsaktivist glad. Kunskapen om barn och deras rättigheter ökar. Allt fler lagar innehåller skrivningar från FN:s konvention om barnets rättigheter. Medvetenheten om problem såsom våld mot barn, mobbning, stress och ökad psykisk ohälsa ökar. En del åtgärder har vidtagits, men mycket återstår.

En sak som oroar mig är att frågor som rör barn fortfarande har relativt låg prioritet. Kommuner, landsting och statliga myndigheter måste i större utsträckning prioritera barnperspektiv i alla frågor som rör barn.

Dessutom sprider sig en oroande attityd mot barn och unga. Allt fler vuxna pratar om disciplin, ordning, reda och gränssättning. Nannyprogram visar hur barn tvingas gå på toaletten trots att de fortfarande är i en ålder där det kan vara fullt normalt med blöjor. Rektorer stoltserar med att de har rum dit de förvisar ensamma sjuåriga elever som inte lyder lärarna.

Skolans värld måste bygga på respekt, demokrati och allas lika värde, oavsett ålder. Barn måste mötas med respekt för att känna respekt. Barn mår bra av att kunna påverka sin vardag och vill bli sedda som de är.
Idag vill många föräldrar att deras barn ska bli självständiga, ifrågasättande och nyfikna. När de lämnar skolan ska de vara konkurrenskraftiga entreprenörer som kan ta sig fram på den europeiska marknaden. Men ändå är det många som tycker att barnen i skolan ska vara lydiga, följsamma och stillsamma. Hur kan vi tro att gamla auktoritära uppfostringsmetoder kan fungera i skolan, om vi vill skapa fria och starka individer?
Det finns stora utmaningar kvar. Därför välkomnar jag vår nye barnombudsman och önska honom varmt lycka till!

Tack till alla er som bidragit till vårt arbete och som på olika sätt kämpar för barns rättigheter. Fortsätt kämpa och ge inte upp!

Lena Nyberg,
Barnombudsman