Stöd till föräldrar gör skillnad för barn

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, februari 2008


Så här års sitter många av oss och summerar det gångna året samtidigt som vi tittar framåt och planerar verksamhet både ett och flera år framöver. Det är en spännande men även en stressig tid då alla viktiga dokument ska fram. Samtidigt gäller det att hinna med att njuta av de första solstrålarna som nu börjar ta sig in genom de vintersmutsiga fönsterrutorna.

När vi tittar tillbaka på det verksamhetsår som har gått så kan vi konstatera att det var mycket händelserikt och att vi har tagit nya steg för att utveckla vårt arbete. Vi arbetar allt mindre med allmän information om barns rättigheter och barnkonventionen. Istället blir det mer och mer riktad information. Förra året publicerade vi en skrift som riktar sig till revisorer och en annan skrift som riktar sig till rättsväsendet. Dessa skrifter är strategiskt sett viktiga för att öka barnperspektivet i verksamheter som har stor betydelse för barn och unga. Till vår glädje kan vi redan notera att det finns kommunala revisorer som nu granskar verksamheter utifrån ett barnperspektiv.

”Upp till 18” är en annan skrift som vi publicerade under förra året. Den ger en tydlig bild av hur barn och unga har det idag. Mycket är bra för barn i Sverige men det finns också utmaningar. Det finns stora skillnader i hur man har det som barn. Skillnaderna kan bestå i hur stora grupper det är i förskolan eller på fritids. Det kan också vara skillnader i kvaliteten inom skolhälsovården. Men den största skillnaden är mellan barn som har föräldrar som klarar av sitt föräldraskap och barn som inte har det.

En viktig förutsättning för att ett barn ska ha det bra är just väl fungerande eller i varje fall fungerande föräldrar. Många av de problem som vi ser bland barn och unga bottnar i bristande förmåga hos vuxna. Att barn fortfarande utsätts för våld och övergrepp av föräldrar är oacceptabelt. Vi har haft ett totalförbud mot barnaga sedan 1979 och trots det blir barn slagna. Barn utsätts för det som kallas för hedersrelaterat våld och förtryck trots att det är olagligt. Barn utsätts för sexuella övergrepp och kränkande behandling trots skärpt lagstiftning och ökad medvetenhet.

För att möta många av de problem som finns bland barn och unga krävs bättre stöd till föräldrar. Under det kommande verksamhetsåret kommer vi att fokusera på just behovet av fungerande föräldrar. I dag förväntas föräldrar klara av sitt föräldraskap utan särskilt mycket stöd. Som tur är klarar de flesta sitt föräldraskap men dessvärre gör inte alla det. De barn som inte har fungerande föräldrar är sannolikt de barn som far mest illa i dagens samhälle.

Det finns bland annat tre viktiga åtgärder som behöver göras för att möta dessa barns behov. För det första ett organiserat föräldrastöd för familjer som på olika sätt kan behöva hjälp i sitt föräldraskap. Det handlar om familjer med små barn men även om familjer med äldre barn. För det andra en väl fungerande skolhälsovård som kan fungera som ett viktigt skyddsnät och kan fånga upp barn som far illa hemma på grund av våld, förtryck eller andra övergrepp. För det tredje behövs en bred kraftsamling för att belysa att våld och förtryck mot barn och unga aldrig ska accepteras, oavsett vilket skäl man anger. Vi kallar kraftsamlingen för ”Operation barnfrid”.

Vi vuxna måste ta barns problem på allvar. Det är en utmaning för 2008!

Lena Nyberg,
barnombudsman