Att dricka är att bete sig vuxet

Ungdomar som jag träffar beskriver hur enkelt det är att få tag på alkohol, tobak och narkotika. Det är svårt att säga nej och stå emot grupptrycket när man tror att ”alla andra” vågar testa, festa och ser ut att ha roligt.

Införd i: Lära

De flesta ungdomar är fortfarande negativt inställda till att pröva narkotika. Alkohol och tobak är däremot accepterat och intimt förknippat med att bete sig vuxet och frigöra sig från föräldrarna.De flesta prövar alkohol innan de har fyllt 18 och alltför många skolavslutningar och studentfester innebär alkoholdrickande.

Flickornas berusningsdrickande ökar, medan pojkarnas ser ut att minska något. Det är viktigt att vi försöker hitta förklaringarna till varför flickorna berusar sig i unga år. Genom att ta sig tid och prata med ungdomarna skulle vi kunna hitta förklaringarna och se till att möta ungdomarnas behov i högre grad än vad samhället lyckas med i dag. många verkar sakna bra vuxna förebilder omkring sig. De är nyfikna och vill gärna testa nya saker. Vi som är föräldrar får därför inte helt lämna över ansvaret att festa klokt till ungdomarna själva. De behöver regler och gränser att förhålla sig till. Många kommer att bryta mot det som föräldrarna säger men ungdomar vill gärna att vi sätter gränser i dialog med dem själva, men det fungerar inte att göra det när ungdomarna är på väg ut genom dörren till den där festen som ”alla” ska gå på och där spriten flödar.

Barn och unga har egna bra råd till oss vuxna som vi presenterade i årsrapporten ”Öppna för gränser”. Det är råd som alla vuxna borde reflektera över:

  • Tänk på hur du själv förhåller dig till alkohol, tobak och narkotika.
  • Skapa tidigt en bra relation till ditt barn så att ett förtroende byggs upp.
  • Ha respekt för vad barnet tycker och ha en öppen dialog om synen på alkohol.
  • Sätt gränser, bry dig om vad barnet gör, motivera varför.
  • Om barnet går över gränsen ska du vara den som barnet vill vända sig till.Föräldrars attityd till alkohol påverkar ungdomarnas alkoholvanor mer än någonting annat. Forskning visar att tydliga gränser och budskap från föräldrar att det inte är OK att dricka före 18 års ålder ökar förutsättningarna för att barnen börjar dricka senare och i mindre omfattning. Vi kan aldrig lämna över vårt ansvar till skola, polis och fältassistenter. Det är inte endast deras uppgift att vara förebilder för våra ungdomar och se till att de kommer hem helskinnade. Ingen förälder med tonåringar kan längre vara ovetande om hur enkelt det är för unga att få tag i alkohol bland annat genom langning. En del föräldrar tror fortfarande att ungdomar kan lära sig att dricka alkohol i måttliga mängder om de får smaka hemma.

Forskning visar att detta inte stämmer. De ungdomar som får smaka alkohol hemma dricker mer när de sedan går ut och träffar kompisar. Ungdomars hjärnor är inte heller fullt utvecklade och tål därför inte alkohol på samma sätt. I våra undersökningar säger ungdomar att de kan ha roligt utan alkohol, särskilt hemma hos kompisar och framför datorn.

Men de säger också att det är svårare att ha kul utan alkohol på större fester, krogen eller på diskotek och klubbar. Då är alkoholen en del av upplevelsen, särskilt när inte vuxna finns där. Tonåringar behöver sina föräldrar, fast de ofta säger det motsatta. Det viktigaste är att våga och orka vara en närvarande förälder till ett tonårsbarn som vill gå sin egen väg ut i livet. Tonårsföräldern är fortfarande den viktigaste personen i sitt barns liv.

Lena Nyberg
Barnombudsman