Barnperspektivet allt viktigare fråga internationellt

Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsman
Ur: Barnombudsmannens nyhetsbrev, september 2008

Jag har allt för ofta träffat personer som tror att barns rättigheter och barnperspektivet är en modefluga som kommer att minska i betydelse. De finns till och med de som tror att om de bara hukar lite så blåser det snart över. Glöm det! Det är precis tvärt om. Det kan vi se både i Sverige och i omvärlden.

När jag blev barnombudsman var det tolv medlemmar i det Europeiska nätverket för barnombudsmän, Enoc. Diskussionerna handlade om att utbyta erfarenheter kring basala frågor som hur arbetet som barnombudsman kunde utvecklas och hur vi kunde bidra till att få barnombudsmän i fler länder.
 
I början på september i år möttes nätverket igen för tolfte året i rad. Nu var vi 32 medlemmar från 20 länder. Fler är på väg att söka medlemskap. Det är en fantastisk utveckling i hela Europa. Men det stannar inte där. Runt om i världen blir det fler och fler som är barnombudsman eller motsvarande. Ett världsomspännande nätverk börjar ta form och även det får alltfler medlemmar.

Men det är inte bara den utvecklingen som är positiv. Det händer mycket på andra håll också. Europarådet arbetar mer och tydligare med frågor som handlar om barn och barns rättigheter. Att stoppa våldet mot barn, öka barns delaktighet i samhället och ett ökat barnperspektiv i rättsprocessen är huvudfrågorna som de lyfter fram. De frågorna är även utgångspunkten för den Stockholmsstrategi som presenterades under en konferens i Stockholm med beslutsfattare från hela Europa.

Även inom EU diskuteras sedan något år tillbaka barns rättigheter i mycket mer strukturerad form. Det är ett stort steg för vissa av Europas länder att prata om barns rättigheter och inte enbart ha familjen i fokus. FN:s barnrättskommitté har naturligtvis alltid haft barns rättigheter som huvudfråga men även den kommittén blir allt skarpare i sina kommentarer. Inom kort kommer de särskilt att formulera sig i en så kallad general comment kring barnkonventionens artikel 12 om barns rättigheter till delaktighet och inflytande.

Även i Sverige kan vi se en försiktig ökning av engagemang kring dessa frågor i kommuner, landsting och statliga myndigheter, men det går på tok för sakta. Under de senaste månaderna har vi publicerat resultatet från förra årets enkäter till myndigheter på olika nivåer. Vi ser generellt en förbättring kring beslut om att arbeta med ett barnperspektiv och försöka möta barnkonventionens krav. Men i praktiken finns det oerhörda utmaningar kvar i svenska myndigheter både nationellt, regionalt och lokalt. Beslutsfattare i Sverige måste skärpa sig i arbetet med barnkonventionen och verkligen försöka möta barns och ungas behov och rättigheter.

Lena Nyberg
Barnombudsman