Vuxnas attityder är viktiga om barn ska ha det bra

Införd i: Utsikten, Kooperation Utan Gränsers nyhetsbrev

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller alla barn i världen. Ska barnen få det bättre behövs ekonomiska resurser. Men det räcker inte, säger barnombudsmannen Lena Nyberg. Vi vuxna måste ändra våra attityder, och ta oss tid att ta reda på vad barn och ungdomar själva tycker.

Jag träffar ofta barn och ungdomar i Sverige som tycker att vi vuxna inte lyssnar till vad de har att säga och att vi vuxna inte bryr oss om vad de tycker. Tyvärr är det nog så att vi vuxna allt för ofta inte tar oss tid och inte bryr oss om att ta reda på vad barn och ungdomar tycker.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är ett globalt dokument som ger alla barn och ungdomar under 18 år mänskliga rättigheter. Barn är egna individer med egna rättigheter och det är vi vuxna som bär ansvaret för att leva upp till dessa rättigheter.  Barn har inte bara rätt till utbildning, en trygg uppväxt och en god hälsa utan även rätten att bli lyssnad till och att få vara med att påverka det de är berörda av.

Barnkonventionen gäller alla barn i världen, men problemen ser lite olika ut. I en del länder, som till exempel Sverige, kan det vara stress, mobbning, övervikt och dålig arbetsmiljö i skolan som är angelägna frågor, medan i andra länder kan det vara brist på mat, brist på skolgång eller krig som är avgörande.

Sverige tillhör naturligtvis de länder som kommit relativt långt i sitt arbete med barns rättigheter. Det innebär inte att vi kan vara nöjda, det finns mycket kvar att göra. Det handlar om att förändra vuxnas attityder till barn och ungas vardag.

Men vårt ansvar sträcker sig längre än så. Vi måste dela med oss av de erfarenheter vi har av arbetet med att öka barns rättigheter. Under mina år som barnombudsman har jag sett ett mycket stort intresse för Sveriges arbete med barns rättigheter. Det handlar inte bara om företeelser som förskola och föräldraledighet utan även synen på och attityden till barn.

I ett Sidaprojekt i Filippinerna fick jag en inblick i hur barn, 9 år gamla, kunde skickas in i fängelser tillsammans med vuxna kriminella, missbrukare därför de stulit bröd för att de var utsvultna och inte hade mat.

Det intressanta var ett möte vi anordnade med frihetsberövade ungdomar och vuxna inom rättsväsendet i Filippinerna. När ungdomarna fick berätta om problem som de upplevde i sin vardag på fängelser och i andra institutioner så var det första gången som vuxna lyssnade på dem. De vuxna insåg att de med relativt enkla medel och genom att förändra sina attityder kunde möta en del av de problem som dessa unga frihetsberövade upplevde.

Självklart handlar barns levnadsvillkor i stor utsträckning om resurser; ekonomiska och sociala. Men vi får inte underskatta betydelsen av vilka attityder vi vuxna har till barns och ungas problem och behov. Genom att börja med våra egna attityder så kan vi alla bidra i förändringsarbetet runt om i hela världen.

Lena Nyberg
Barnombudsman