Barn känner inte till sina rättigheter

Bara vart femte barn mellan 11 och 14 år känner till att Barnkonventionen finns, trots att den i år fyller 20 år. Vi kräver därför att alla barn ska få möjlighet att lära sig om sina rättigheter, skriver bland andra Barnombudsmannen, som i dag är i Göteborg för att sprida information till lärare och elever.

Införd i: Göteborgs-Posten

Barnkonventionen fyller 20 år i år och har hittills ratificerats av alla världens länder utom två: Somalia och USA. De länder som ratificerat Barnkonventionen har också erkänt att barnet har egna mänskliga rättigheter och att staten har skyldigheter att tillgodose dem. Behöver då barn i Sverige egna mänskliga rättigheter? Svaret är ja!

Internationella jämförelser visar att barn i Sverige generellt sett har det bra. Men i en undersökning gjord av Barnombudsmannen tidigare i år svarade endast ett av fem barn ja på frågan om de hört talas om barnkonventionen.

Okunskap förödande
För barn som lever i stor social utsatthet och farliga situationer kan okunskapen om deras rättigheter vara förödande eftersom de sällan vågar göra sin röst hörd och be vuxenvärlden eller samhället om hjälp.

Detta kan innebära att barnen inte får den hjälp de har rätt till. Risken är också stor att barnen får problem med fysisk och psykisk ohälsa eller självdestruktivitet.

Ett barn som har det svårt behöver därför veta, och förstå, att det har rätt att ha det bra, och att det har rätt att vara med och påverka sin situation. Ett barn som gör sin röst hörd och vågar kräva sina rättigheter förändrar inte bara situationen för sig själv utan också för andra barn.

Barn har rättigheter, vuxna ansvar
För att barnets rättigheter ska kunna omsättas i praktiken krävs ett samspel mellan vuxna och barn. Där barn har rättigheter har vuxna ansvar och ofta skyldigheter. Dels har den vuxne ansvaret att aktivt lyssna på barnet och dels ansvaret att agera utifrån barnets behov och rätt.

Tillgängliga och pålästa vuxna är därför avgörande för att utsatta barn ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Därför har vi gått samman om en gemensam informationssatsning kring Barnkonventionen under hösten 2009 riktad mot framförallt elever, men också lärare och skolpersonal. Vi hoppas att fler vuxna i skolan ska bli inspirerade att mer aktivt använda Barnkonventionen i skolan.

Det är viktigt att barn och unga får klart för sig att de kan och har rätt att vara med och påverka sin vardag. Vi ser det till och med som en grundval och en säkerhet för vår fortsatta demokrati!

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Göran Harnesk, Helena Karlén, Anna Hägg-Sjöquist, Elisabeth Dahlin, Marcus Norberg, Véronique Lönnerblad, Mats Agurén, generalsekreterare i Bris, Ecpat, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef Sverige, World Childhood Foundation