Barnombudsmannen har ordet: Makten ska lyssna på barnen

Som barnombudsman vill jag arbeta för att barn i utsatta situationer kommer till tals och att makten faktiskt lyssnar på vad barnen har att säga. Men ska vi övertyga makthavare i kommuner, landsting och myndigheter om detta så måste vi som arbetar för barns rättigheter först bli bättre på att lyssna själva.

Under 2009 bildade jag därför ett expertråd med barn och unga som själva har erfarenhet av den sociala barnavården. Jag har fått många frågor om namnet expertråd. Frågeställarna tycks ha förväntat sig personer med doktorstitlar eller mångårig yrkeserfarenhet.

Självfallet lyssnar vi också på den akademiska expertisen, men för mig är titeln expertråd precis vad det handlar om när jag pratar med barn och unga som har egen lång erfarenhet av att vara omhändertagna i samhällets vård. De barn och ungdomar jag möter bär på en erfarenhet som är unik och som vi andra aldrig kan läsa eller forska oss till.

Jag har lärt mig mycket av ungdomarna i rådet. Inte minst att det faktiskt begås fel, allvarliga fel, också i dagens samhällsvård. Det är också enbart tack vare ungdomarnas klokhet som så mycket positivt har hänt kring isolering av barn och unga på de statliga ungdomshemmen. Hade vi inte lyssnat och tagit ungdomarnas berättelser på allvar hade inget i regelverket förändrats.

Under detta år, 2010, fortsätter vi att låta barn i utsatta situationer komma till tals. På allvar. Vi kommer inom kort i samarbete med Bris att skicka information till samtliga barn som är på HVB-hem – hem för vård och boende – om vilka rättigheter de har. Foldern är ett direkt resultat av att ungdomarna i mitt expertråd berättade att de allra flesta barn och unga inte vet vad som gäller och vad man faktiskt har för rättigheter.

Som omhändertaget barn är man i en utsatt situation och det minsta man kan begära är förstås att få veta vilka rättigheter man har och vart man ska vända sig om rättigheterna kränks. I foldern finns information om hur man kan kontakta ansvariga tillsynsmyndigheter, men också hur man kan få kontakt med Bris eller Barnombudsmannen.

Vi kommer under året att ha en omfattande dialog med barn och unga som bor i HVB- eller familjehem. Resultatet – barnens tankar och funderingar – kommer att presenteras av barn och unga för dem som verkligen har makt att förändra den sociala barnavården.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm, folkhälsominister Maria Larsson och Kenneth Johansson som är ordförande i riksdagens Socialutskott – alla har de lovat att avsätta tid för att verkligen lyssna på det barnen och ungdomarna vill förmedla.

Barn i samhällsvård blir med andra ord ett prioriterat tema för Barnombudsmannen under 2010. Men utöver det kommer vi förstås att bevaka och driva på genomförandet av barnkonventionen i en rad andra angelägna frågor. Genom nyhetsbrevet, webben och min blogg kan du följa vårt arbete!

Fredrik Malmberg
Barnombudsman