Med örat mot den sociala barnavården

Just nu åker jag och mina medarbetare land och rike runt för att träffa barn och unga som bor i familjehem och på hem för vård eller boende (HVB). Från Helsingborg i söder till Skellefteå i norr, och ett antal platser däremellan.

Vi vill veta vad de tycker om att vara omhändertagna. Vad som är bra, och vad som fungerar mindre bra. Och de barn och unga vi möter är ivriga att dela med sig av sina upplevelser. Inte för att det kommer att förändra deras situation här och nu – utan för att andra ska få det bättre i framtiden.

Ett tiotal av Barnombudsmannens anställda är på olika sätt involverade i arbetet som pågår hela året.
Uppdraget kommer från regeringen och syftar till att stärka barnets rättigheter och möjligheter att komma till tals inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det tycker jag som barnombudsman förstås är oerhört viktigt.

Den som omhändertagits är i en utsatt situation i flera bemärkelser. Förutom att barnet ofta bär på tunga erfarenheter från hemmiljön är han eller hon utlämnad åt socialtjänstens bedömningar av vad som är till barnets bästa. Uppväxten präglas inte sällan av många uppbrott med brist på långsiktiga relationer. Oro och otrygghet.

Samhället tar på sig ett stort ansvar när man går in som ställföreträdande förälder. Därför kan vi inte nöja oss med att rädda barnet undan försumliga hemförhållanden eller ett självdestruktivt beteende. Vi måste kunna erbjuda något bättre.

Knappast någon vet bättre än barnen själva hur det är att vara placerad. Att de nu äntligen får chansen att berätta är grundläggande om vi ska lyckas förbättra den sociala barnavården. Som vuxna är det vår uppgift att lyssna. Även om barnens berättelser ibland skildrar en verklighet långt från våra förhoppningar och invanda föreställningar.

Resultatet ska vi tillsammans med barnen förmedla till beslutsfattare i regering och riksdag nästa år. Det är en spännande och lärorik resa vi gör – och jag är övertygad om vårt arbete kommer att göra stor skillnad för de barn och unga som omhändertas i framtiden.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman