Registerutdrag räcker inte

Ingela Kolfjord, docent i socialt arbete, argumenterar på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt den 29 april för att barn i idrotten måste få det skydd av samhället som barnkonventionen kräver. Jag instämmer i hennes slutsatser och vill rätta den felaktiga uppgift om Barnombudsmannen som finns i artikeln.

Precis som Kolfjord och Riksidrottsförbundet anser vi att det bör vara möjligt att göra begränsade utdrag ur belastningsregistret för ideella vuxna som leder barn- och ungdomsgrupper.  Pedofiler som dömts för övergrepp ska inte utan möjlighet till upptäckt kunna söka sig till verksamheter där barn finns och är i beroendeställning till vuxna.

Barnombudsmannen har också avvisat det utredningsförslag som lagts på regeringens bord som, om det genomförs, innebär att registerutdrag inte kan begäras ens för anställda barn- och ungdomsledare i verksamheter som Bris, Scouterna eller idrottsrörelsen.

Men Barnombudsmannen har i dialogen med idrottsrörelsen också varit tydlig med att problematiken kräver långt fler åtgärder än eventuella utdrag ur belastningsregister. Få pedofiler är dömda eller kända av rättssystemet.

Jag tror det arbete Riksidrottsförbundet inlett med en tydlig policy och aktivt stöd till föreningar är allra viktigast. Det är idrottsföreningarna där barnen finns som måste få vägledning.

Vem är ytterst ansvarig i föreningen? Vet tränare/ledare/föräldrar hur de ska agera vid misstanke om att barn far illa? Hur informerar man barnen? Och är det tydligt hur man ska agera när ett barn har farit illa? Kan dessa frågor besvaras ökar sannolikheten att fler vågar se och agera.

Fredrik Malmberg
barnombudsman