”Så här har inga vuxna lyssnat på oss förut”

Det är med dubbla känslor jag hör vad pojken säger. Det är positivt att han och andra Barnombudsmannen nu möter i dialogen med barn och unga i samhällsvård tycker att vi lyssnar på dem. På riktigt.

Men det är samtidigt dystert att många barn och unga är förvånade över att vuxna lyssnar. Lyssnar utan att förmana eller avbryta.

Sedan i våras har jag och flera medarbetare hos Barnombudsmannen ägnat stor tid åt att möta barn och ungdomar som är omhändertagna av samhället.

Barnombudsmannen har fått regeringens uppdrag att ta del av vilka tankar barn i samhällsvård har kring hur deras omhändertagande kan bli bättre.

Det har knappast varit något fel på barnens arbetsvilja! Jag har blivit rörd över hur lunchraster och pauser kortas för att barnen ivrigt vill fortsätta fundera över vad som fungerar bra och dåligt i hem för vård och boende.

Hur är bra personal? Vad bör man tänka på när personal rekryteras? Hur blir möten med socialtjänsten meningsfulla? Och alla andra spännande frågeställningar som barnen fastnat för.

En grupp barn avstod från många timmars sol och bad under två av sommarens vackraste dagar för att de hellre ville fundera på hur socialtjänsten kan bli bättre på att lyssna på barn.

Jag är ändå inte förvånad över att barnen gör de här prioriteringarna. De har så mycket att bidra med. Barnen vet att vuxna har ofantligt mycket makt över deras livssituation.

Är du placerad i den sociala barnavården är behandlingsassistenten eller handläggaren på socialkontoret viktiga delar av ditt universum. Hur vården bedrivs, om du blir lyssnad på och hur du blir bemött har stor betydelse.

De barn vi möter i vårt arbete med regeringsuppdraget att lyssna på barn i den sociala barnavården har helt enkelt ett uppdämt behov av att prata. Inte om sitt eget mående, utan faktiskt om det system som de möter.
 
Barnen talar med humor, värme och stort allvar. Och de har kloka och viktiga tankar.

Våren 2011 ska några av barnen möta de som bestämmer och berätta om sina idéer. Det blir viktiga möten för ministrar och riksdagsledamöter. Och de har lovat att lyssna.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman