Alkoholens hälsoeffekter på födda och ofödda barn

- I varje skolklass finns i genomsnitt två till tre barn som kommer från hem där den ena föräldern missbrukar eller har missbrukat alkohol. Dubbelt så många, 20 procent av alla barn i Sverige, lever i en familj där någon vuxen dricker så mycket att det äventyrar föräldrarnas hälsa, det vi kallar riskbruk.

Det sade barnombudsman Fredrik Malmberg när han talade vid konferensen ”Alkoholens hälsoeffekter på det ofödda och födda barnet” i Stockholm på torsdagen.

- Det är självklart att barnen far fruktansvärt illa av föräldrars drickande, fortsatte han. Ju svagare nätverk barnen har desto tuffare är det för barnen. Särskilt tufft kan det vara under loven när vänner, grannar och skolan inte finns tillgängliga för barnen i samma utsträckning som i vardagen.

- Är inte barnkonventionen avklarad i Sverige? Vad är egentligen problemet för barn i Sverige jämfört med hur barn har det i andra länder? Det är frågor som jag ofta får. De avslöjar både en okunskap om barns situation i vårt land och om vad barnkonventionen kräver av oss, menade Fredrik Malmberg.

- Det gör inte mindre ont bara för att du är född i Sverige att som barn växa upp med våld, missbruk och sexuella övergrepp och att som liten i praktiken tvingas ta ansvar för föräldrar som inte klarar av sin föräldraroll på grund av psykisk sjukdom och eller missbruk, sa Fredrik Malmberg.

- Barnkonventionen är inte avklarad i Sverige. Den är ingen simpel checklista som kan bockas av, fastslog han. Barnkonventionen är betydligt fiffigare än så. I grunden handlar den om vilken plats och vilken respekt barnet ges i samhället.

Konferensen arrangerades av Statens folkhälsoinstitut i samarbete med bland andra Barnombudsmannen.