Viktigt med handlingsplan mot avhysningar

Under 2008 blev 735 barn i Sverige berörda av avhysningar från boende. Det visar statistik från Kronofogdemyndigheten. Det är 735 för många. Samarbetet mellan socialtjänst, hyresvärdar och kronofogde måste förbättras, anser barnombudsman Fredrik Malmberg.

Enligt artikel 27 i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska staten bistå föräldrar vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder.

- Det är viktigt att socialtjänsten i alla Sveriges kommuner har en handlingsplan för hur de ska agera när ett barn riskerar att vräkas, menar Fredrik Malmberg. Inte minst gäller detta i en lågkonjunktur när många familjer riskerar att vräkas.

Det finns ett starkt samband mellan vräkning och hemlöshet. Personer som blivit vräkta har mycket svårt att åter komma in i på den ordinarie bostadsmarknaden.

- Att förebygga avhysningar av barn är inte bara en akut åtgärd för stunden, det är också en viktig insats för att barnet ska få en tryggare uppväxt, avslutar Fredrik Malmberg.