Tre filmer ur barnets perspektiv

Barn har särskilda rättigheter som rör familjelivet och relationerna till dem som ingår i familjen. FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) är tydlig kring dessa rättigheter. Det handlar bland annat om barnets rätt till fritid, vila och trygghet, rätten till sina föräldrar och rätten att få komma till tals. Men ofta är det svårt att se vardagens problem och företeelser som rör livet i en familj ur just barnets perspektiv.

Barnombudsmannen har producerat tre kortfilmer i syfte att med dramaturgi som redskap lyfta fram några viktiga aspekter på frågeställningar som rör barnets rätt i familjen. Filmerna ger inga svar eller anvisningar. De står för sig själva och låter dig som betraktare reflektera och förhoppningsvis agera för att utifrån dina möljligheter stärka barnets rätt i familjen.  Oavsett om du är beslutsfattare, arbetar med barn i någon verksamhet eller kanske är förälder själv.

Filmerna kan ses streamade på vår webbplats. Vi ser gärna att filmerna används vid tillfällen då frågor kring barnets rättigheter i familjen diskuteras. Hör av dig till oss på Barnombudsmannen i det fall du vill visa filmerna i något liknande sammanhang så kan vi även tillhandahålla dem i ett format som passar.

Filmerna om Sandra, Pontus och Sami är producerade av Drakfilm Produktion AB för Barnombudsmannen till Socialdepartementets kunskapskonferens Barnets rätt i familjen i september 2009.

Skådespelare
Sandra, 9 år, spelas av Daniella Cullblom
Pontus, 7 år, spelas av León Salueña Martinez
Sami, 15 år, spelas av Simon Korkis Malki

Drakfilms team
Ralf Karlsson och Leif Löf, producenter
Thomas Forsberg, manusförfattare
Mattias Gustafsson, regissör
Peter Kruse, filmfotograf
Tommy Ottebjer, ljudtekniker
Tina Rappner, produktionsledare
Henrik Bergman Rydgren, inspelningsassistent
Love Oijens, inspelningsassistent

Projektgrupp
Christopher Carlson, Barnombudsmannen
Gunnar Elvin, Barnombudsmannen
Marina Gunnmo Grönros, Socialdepartementet
© Drakfilm Produktion AB