Barnombudsmannen lyssnar till ungdomar på behandlingshem

Den 3 till 5 november besökte Barnombudsmannens två representanter Folåsa behandlingshem för att tala med ungdomarna om hur de upplever att bo och leva på institutionen. Jessica Olsson är jurist hos Barnombudsmannen och Katarina Frisk arbetar i vanliga fall som familjevårdsinspektör.

- Vi vill ta reda på hur de tycker att det är för att föreslå förbättringar och ge goda exempel till Statens institutionsstyrelse (SiS) som ansvarar för hemmen och till regeringen och institutionerna själva, säger Jessica Olsson. Barnombudsmannen vill nå alla barn i Sverige, även de som är mer svårare att nå än andra barn förklarar hon.

- Det är särskilt viktigt att just dessa barn får komma till tals och blir lyssnade till eftersom de här barnens vardag är mer reglerad än andra barns, tillägger Katarina Frisk.

De har träffat Peter Håkansson, insitutionschef för Folåsa behandlingshem och stora delar av personalgruppen som bland annat består av avdelningsföreståndare och psykologer. Efter ett möte med personalen var det dags för att tala om rättigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter och Barnombudsmannens arbete med ungdomarna och syftet med besöket. Under de följade två dagarna fick Jessica och Katarina tillfälle att intervjua ett tiotal ungdomar om hur de upplever sin vardag på institutionen.

- Det blev bra nyanserade intervjuer där ungsdomarna tog upp både bra och mindre bra sidor, berättar de. De fick bland annat berätta om hur de upplever sin behandlig och om möjligheter att ha inflytande över sin situation. Ungdomarna tar själva upp att de saknar möjligehet att hålla kontakt med vänner via sms och Internet.

Det här var det första av totalt fyra besök som Barnombudsmannen gör på särskilda ungdomshem. Vi kommer även att besöka Bärby ungdomshem, Brättegården och Långanässkolan. Resultaten från besöken kommer bland annat att ptresenteras i Barnombudsmannens årsrapport till regeringen 2010.