Lyckad inspirationsdag om barnets rättigheter i Umeå

En liten men engagerad skara möttes på folkets hus i Umeå den 4 november för att lyfta vikten av att arbeta med barns rättigheter i skolan. De kom från nio mellan- och högstadieskolor och endast en kom från Umeå! De mest långväga hade rest från Sundvall och gått upp 04 men var pigga och glada ändå. Lärare och elever kom från Nordmaling, Vännäs, Örnsköldsvik, Sundsvall, Kiruna och Jukkasjärvi.

Förväntningarna var stora på att få en lärorik och kul dag och både vuxna och barn och ungdomar tycktes nöjda med dagen. Barn och unga togs emot av ungdomar som är gruppvärdar och som bjuder in till olika stationer där man arbetar praktiskt med rättigheterna i FN:s barnkonvention. Gruppvärden som följer gruppen genom alla stationer inleder med övningar och skoj ”ett fyra två..foten armen huvet” under skratt och fniss.

Vid lunchen frågar jag tre flickor i sexan om det är kul, har det varit bra? De skiner upp och säger Ja! Är det bra att det är unga personer som tar hand om er? Jag får ett stort leende till svar: ”Ja dom kanske kommer ihåg bättre hur det är. Det kanske ligger litet mer nära för dom!” Flickan sänder en blick mot sin lärare som ler och nickar. ”Ja så är det nog.” Barnrättsinspiratörerna känner sig nöjda att övningarna fungerat bra att de haft tänkvärda diskussioner och roligt med deltagarna. Vad har inspirerat? Jo teatern gav många bra idéer. ”Ad lib”s roliga och tänkvärda dramatiseringar och improvisationer fick igång oss allihop i höstrusket. 

Inspirationsdagen blev en kick att komma igång med barnrättighetsarbetet igen som enligt lärarna legat stilla några år. Rädda Barnens barnrättsvecka är saknad. ”Man blev bortskämd att de ringde och sa nu är det dags igen.” Barns rättigheter står inte på schemat men ska genomsyra allt i skolan. I högstadiets ”Livskunskap” eller ”Livsviktigt” som är 30 minuter i veckan, i mentorstiden, i so-undervisningen finns utrymme att diskutera mänskliga rättigheter och barns rättigheter men det gäller att ha ett bra material att utgå ifrån för att komma igång, tycker lärarna. Att börja terminen med rättighets och värdegrundsarbete kan vara bra, det får inte bara bli en dag om året.

Flera nämner att ”Global Friends” är bra eftersom det handlar om olika barn som gjort något för andra barn, det blir konkret då man sätter sig in i deras livsöden och själva omröstningen blir till en viktig sak eftersom det sker samtidigt över hela jorden. I Jukkasjärvi arbetar barnen med operation dagsverke och samlar pengar till skolsköterska för barn i Somalia och senare år även till skridskor och skidor till flyktingbarn som bor i Sverige och som får komma och lära sig åka av barnen i Jukkasjärvi. ”Barnen blir så stolta när dom kan lära ut något till andra!”

Skolorna har även knutit undervisningen till aktuella händelser som berör människors lika värde och att se olikhet som en tillgång. En lärare talar om att skolan inbjuder till föräldrastöd med metoder som är mycket uppskattade och långt ifrån de mer nanny-liknande metoder som annars erbjuds. Flera lärare vill arbeta mycket mer med barns rättigheter och samtidigt kommer de på under samtalet att ”Vi gör ju faktiskt mycket, jag kommer på det medan vi talar”. Man har bara så sällan tid att reflektera över sitt arbete.